Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Protaś Piotr
Św. Jana Chrzciciela, Parczew, Diec. Siedlecka
01 czerwca 2013 r., Abp Henryk Hoser SAC
29 czerwca
magister, PWTW, prawo kanoniczne, 2013
wikariusz, MB Częstochowskiej, Zielonka, 01.09.2013 – 26.08.2018
wikariusz, Św. Feliksa z Kantalicjo, Warszawa-Marysin Wawerski, 26.08.2018 – 25.08.2019