DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Ks. Połomski Tomasz
14 czerwca 2003 r., Bp Kazimierz Romaniuk
22 czerwca
magister, PWTW, teologia duchowości, 2003
wikariusz, Opatrzności Bożej, Warszawa-Wesoła, 28.06.2003 – 01.07.2007
wikariusz, MB Częstochowskiej, Zielonka, 01.07.2007 – 01.09.2013
wikariusz, MB Częstochowskiej, Józefów, 01.09.2013 – 26.08.2018
wikariusz, MB Częstochowskiej, Wołomin, od 26.08.2018