Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Pierzchała Piotr
05 czerwca 2004 r., Bp Kazimierz Romaniuk
29 czerwca
magister, PWTW, teologia duchowości, 2004
licencjat, UKSW, katechetyka, 2008
studia doktoranckie, UKSW, katechetyka, 2008 – 2011
wikariusz, Św. Jana Kantego, Legionowo, 30.06.2004 – 01.10.2008
rezydent, Wniebowzięcia NMP, Warszawa-Zerzeń, od 12.09.2012
kapelan, DPS „Kombatant” (Legionowo), 01.10.2008 –12.09.2012
wykładowca, WSD DW-P, katechetyka, od 01.10.2008
wizytator katechetyczny, Wydział Nauki Katolickiej Kurii DW-P, od 26.09.2012
wicedyrektor, Wydział Nauki Katolickiej Kurii DW-P, 26.09.2012 – 01.08.2013
członek, Komitet Główny Olimpiady Teologii Katolickiej, od 2013
dyrektor, Wydział Nauki Katolickiej Kurii DW-P, od 01.08.2013
członek z nominacji, Rada Diecezjalnego Centrum ŚDM, 23.12.2013 – 05.10.2016
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, 23.12.2017
Medal Komisji Edukacji Narodowej, 24.10.2019