DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Ks. Parafiniuk Emil
17 maja 2008 r., Bp Stanisław Kędziora
11 października
magister, PWTW, historia Kościoła, 2008
studia doktoranckie, UKSW, teologia duchowości, 2012 – 2016
licencjat, UKSW, teologia duchowości, 10.06.2014
wikariusz, NMP Matki Kościoła, Sulejówek, 28.06.2008 – 28.08.2011
asystent diecezjalny, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, 01.12.2009 – 30.04.2017
diecezjalny duszpasterz młodzieży, 24.10.2010 – 23.10.2015
dyrektor, Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Kurii DW-P, 24.10.2010 – 23.10.2015
koordynator diecezjalny, Światowe Dni Młodzieży, 24.10.2010 – 05.10.2016
sekretarz, Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań, od 23.01.2013
członek z nominacji, Rada Diecezjalnego Centrum ŚDM, 23.12.2013 – 05.10.2016
dyrektor, Diecezjalne Centrum ŚDM, 23.12.2013 – 05.10.2016
konsultor, Rada KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży, od 13.03.2014
referent ds. jedności chrześcijan, Kuria Diecezjalna, 19.12.2014 – 30.04.2017
prezes, Zarząd Fundacji „Razem dla młodych”, 30.11.2015 – 31.10.2017
koordynator, Europejskie Centrum Powołaniowe (EVS), od 11.05.2016
sekretarz, Komisja CCEE ds. Powołań Kapłańskich, od 11.05.2016
diecezjalny duszpasterz powołań, 01.09.2016 – 30.04.2017
dyrektor, Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Kurii DW-P, 01.09.2016 – 30.04.2017
sekretarz, Rada KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży, od 05.10.2016
dyrektor, Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM, od 05.10.2016
mieszkaniec, DKE im. Kard. Kakowskiego, od 01.07.2017