Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Owczarek Emil
Św. Wawrzyńca DM, Sochaczew, Diec. Łowicka
18 maja 1991 r., Kard. Józef Glemp, AW
22 maja
ex universa, WMSD,
wikariusz, Św. Jana Chrzciciela i Św. Wojciecha BM, Poświętne, 19.05.1991– 22.06.1994
wikariusz, MB Częstochowskiej, Wołomin, 22.06.1994 –18.06.1998
wikariusz, Bożego Ciała, Warszawa-Kamionek, 18.06.1998 – 24.06.1999
wikariusz, Św. Wincentego à Paulo, Otwock, 24.06.1999 – 20.06.2000
wikariusz, Św. Brata Alberta, Warszawa-Wesoła (Zielona), 20.06.2000 – 03.07.2004
wikariusz, Św. Faustyny, Warszawa-Bródno, 03.07.2004 – 28.06.2008
wikariusz, MB Zwycięskiej, Warszawa-Rembertów, 28.06.2008 – 28.08.2011
proboszcz, Św. Jana Chrzciciela, Pniewnik, 28.08.2011– 04.12.2015
proboszcz, MB Zwycięskiej, Warszawa-Rembertów, od 04.12.2015
podział diecezji, z AW, 25.03.1992
wicedziekan, Dekanat Stanisławowski, 25.09.2014 – 04.12.2015
dziekan, Dekanat Rembertowski, od 01.03.2016
kanonik honorowy, Kapituła Kolegiacka, od 23.12.2017