Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Olaczek Tadeusz
Św. Macieja Ap., Bełchów, Diec. Łowicka
28 maja 1972 r., Kard. Stefan Wyszyński, AW
28 października
ex universa, WMSD,
wikariusz, Św. Anny, Jakubów, 29.05.1972 – 25.06.1973
wikariusz, Św. Jakuba Ap., Jadów, 25.06.1973 – 20.05.1975
wikariusz, Św. Wawrzyńca DM, Kutno, Diec. Łowicka, 20.05.1975 –10.06.1983
wikariusz, Św. Augustyna, Warszawa-Muranów, AW, 10.06.1983 –16.06.1986
proboszcz, MB Wspomożenia Wiernych, Kutno-Dybów, Diec. Łowicka, 16.06.1986 – 22.01.1992, budowniczy kościoła i plebanii
proboszcz, NMP Matki Pięknej Miłości, Warszawa-Tarchomin (Poraje), 22.01.1992 – 24.06.2010, budowniczy kościoła
proboszcz, Św. Benedykta, Warszawa-Wawer (Sadul), od 24.06.2010
podział diecezji, z AW, 25.03.1992
dziekan, Dekanat Tarchomiński, 01.11.1998 – 01.07.2009
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, 23.12.1995
kanonik honorowy, Kapituła Kolegiacka, 24.12.1997 – 25.12.1999
kanonik gremialny, Kapituła Kolegiacka, 25.12.1999 – 25.03.2012
kanonik gremialny, Kapituła Konkatedralna, 25.03.2012 – 2021
kanonik emerytowany, Kapituła Konkatedralna, od 2021