Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Okiński Ryszard
Św. Anny, Grodzisk Mazowiecki, AW
26 maja 1963 r., Kard. Stefan Wyszyński, AW
03 kwietnia
magister inżynier, PW, łączność,
studia, KUL, homiletyka, 21.06.1965 – 01.09.1968
licencjat, KUL, homiletyka, 1968
wikariusz, Św. Mikołaja Bp, Grójec, AW, 01.06.1963 – 21.06.1965
wikariusz, Św. Mikołaja Bp, Grójec, AW, 20.05.1975 –10.12.1975
proboszcz, Św. Mikołaja Bp, Grójec, AW, 10.12.1975 –15.06.1985
proboszcz, MB Królowej Polski, Marki-Pustelnik, 15.07.1985 –19.12.2003
rezydent, MB Królowej Polski, Marki-Pustelnik, od 19.12.2003
diecezjalny duszpasterz inżynierów i techników, AW, 27.06.1967 –1975
prefekt, WMSD, 01.09.1968 – 20.05.1975
dziekan, Dekanat Grójecki, 15.11.1975 –15.06.1985
członek, Komitet Budowy Seminarium na Bielanach, 1977 –1988
wizytator, Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej, 1987 –1995
podział diecezji, z AW, 25.03.1992
zastępca członka, Rada Kapłańska, 04.05.1992 – 27.06.1997
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, AW, 21.09.1976
kanonik emerytowany, Kapituła Kolegiacka, od 2005
kanonik honorowy, Kapituła Kolegiacka, 24.12.2010 – 2005