DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Ks. Obrycki Kazimierz
Św. Stanisława BM, Białaszewo, Diec. Łomżyńska
24 maja 1964 r., Kard. Stefan Wyszyński, AW
04 marca
studia, UW, filologia klasyczna
doktor, UW, nauki humanistyczne,
wikariusz, Św. Mikołaja Bp, Warka, AW, 25.05.1964 – 20.06.1967
rezydent, Św. Aleksandra, Warszawa-Trakt Królewski, AW, 08.08.1970 –16.11.1985
rezydent, Św. Marii Magdaleny, Warszawa-Ugory, od 16.11.1985
rektor, Kaplica Niepokalanego Poczęcia NMP (Królikarnia), 20.06.1967 – 08.08.1970
wykładowca, WMSD, język łaciński, 01.10.1969 – 30.06.2000
starszy wykładowca, UKSW, filologia patrystyczna, 01.03.1977 – 30.06.2006
podział diecezji, z AW, 25.03.1992
wykładowca, WSD DW-P, język łaciński i grecki, 01.10.2000 – 25.06.2016
kanonik honorowy, Kapituła Katedralna, 24.12.1993 – 2016
kanonik emerytowany, Kapituła Katedralna, od 2016