Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Nowak Marek
03 czerwca 2006 r., Abp Sławoj Leszek Głódź
25 kwietnia
magister, UKSW, teologia, 2003
licencjat, UKSW, liturgika, 2003
studia doktoranckie, Santa Croce, teologia duchowości, 2009 – 2011
licencjat, Santa Croce, teologia duchowości, 2011
studia doktoranckie, UKSW, teologia duchowości, od 2011
wikariusz, Św. Jana Kantego, Legionowo, 04.06.2006 – 22.06.2009
wikariusz, MB Fatimskiej, Legionowo, 08.11.2011– 01.09.2013
wikariusz, MB Fatimskiej, Legionowo, od 26.08.2021
sekretarz bpa diecezjalnego, Sekretariat biskupa DW-P, 01.09.2013 – 26.08.2021
referent ds. jedności chrześcijan, Kuria Diecezjalna, 11.01.2018 – 02.01.2020
moderator diecezjalny, Ruch Pomocników Matki Kościoła, od 11.01.2018