Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Miliszkiewicz Wojciech
Św. Jacka, Opole, Diec. Opolska
18 maja 1991 r., Kard. Józef Glemp, AW
23 kwietnia
magister, AKW, patrologia,
wikariusz, Św. Michała Arch., Nowy Dwór Mazowiecki, 19.05.1991– 22.06.1993
wikariusz, Św. Marii Magdaleny, Warszawa-Ugory, 20.06.2000 – 24.06.2004
wikariusz, MB Królowej Polski, Jabłonna, 24.06.2004 – 01.05.2006
podział diecezji, z AW, 25.03.1992
kapelan, Siostry Dominikanki Misjonarki (Zielonka), 22.06.1993 – 20.06.2000
spowiednik, Siostry Loretanki (Praga), 22.01.2000 – 2002
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, 23.12.2017