Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Marczuk Stanisław
Podwyższenia Krzyża Świętego, Platerów, Diec. Drohiczyńska
08 sierpnia 1954 r., Bp Wacław Majewski, AW
08 maja
ex universa, WMSD,
wikariusz, Św. Bartłomieja Ap., Domaniewice, Diec. Łowicka, 01.09.1954 – 09.02.1955
wikariusz, Św. Wincentego à Paulo, Otwock, 09.02.1955 – 20.08.1959
wikariusz, Nawrócenia Św. Pawła Ap., Warszawa-Grochów, 20.08.1959 – 30.10.1963
administrator, MB Królowej Polski, Otwock-Kresy, 30.10.1963 – 30.06.1966
proboszcz, Św. Wawrzyńca, Glinianka, 07.07.1966 – 26.06.1985
proboszcz, Św. Jana Chrzciciela i Św. Wojciecha BM, Poświętne, 26.06.1985 – 22.06.2005
rezydent, Św. Jana Chrzciciela i Św. Wojciecha BM, Poświętne, 22.06.2005 – 27.05.2014
wicedziekan, Dekanat Karczewski, 11.11.1967 –15.11.1975
dziekan, Dekanat Karczewski, 15.11.1975 – 06.08.1985
podział diecezji, z AW, 25.03.1992
mieszkaniec, DDKE, od 27.05.2014
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, AW, 05.12.1981
kanonik honorowy, Kapituła Kolegiacka, 24.12.1992 – 2005
kanonik emerytowany, Kapituła Kolegiacka, od 2005