Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Marczak Dariusz
30 maja 1998 r., Bp Kazimierz Romaniuk
19 grudnia
magister, AKW, teologia biblijna, 23.02.1998
licencjat, AKW, teologia biblijna, 21.06.1999
studia podyplomowe, Instytut Pastoralno-Liturgiczny, KUL, 2002 – 2005
studia doktoranckie, UKSW, teologia biblijna, 2005 – 2006
wikariusz, MB Królowej Polski, Warszawa-Anin, 26.06.1998 – 29.06.2002
wikariusz, Bożego Ciała, Warszawa-Kamionek, 29.06.2002 – 01.07.2005
wikariusz, MB Królowej Polski, Warszawa-Anin, 01.07.2005 – 01.07.2007
administrator, MB Królowej Polski, Warszawa-Anin, 24.10.2006 –19.12.2006
duszpasterz diecezjalny, Duszpasterstwo lektorów, 01.09.2000 –16.05.2008
członek, Rada Duszpasterstwa Ministrantów, 11.10.2001–16.05.2008
wicedyrektor, Caritas DW-P, 01.07.2007 – 31.12.2009
dyrektor, Caritas DW-P, 31.12.2009 –16.08.2016
członek, Prezydium Caritas Polska i Caritas diecezjalnych, 15.06.2010 –16.08.2016
członek, Kapituła Nagrody „Ubi Caritas”, 08.09.2010 –16.08.2016
członek z nominacji, Rada Kapłańska, od 20.04.2021
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, 23.12.2019