Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Lipka Wojciech
21 maja 1994 r., Bp Kazimierz Romaniuk
23 kwietnia
magister, AKW, psychologia, 1994
licencjat, AKW, teologia pastoralna, 1996
studia doktoranckie, Uniwersytet Nawarry (Pamplona), prawo kanoniczne, 22.06.1996 – 08.09.2000
doktor, Uniwersytet Nawarry (Pamplona), prawo kanoniczne, 12.06.2000
specjalizacja, Społeczna Akademia Nauk (Łódź), dyplom zarządzanie nieruchomościami, 14.12.2014
wikariusz, Niepokalanego Serca Maryi, Otwock-Śródborów, 22.05.1994 – 22.06.1996
pomagający duszpastersko, Św. Faustyny, Helenów, od 01.04.2016
pracownik, Kuria Diecezjalna, 08.09.2000 – 01.01.2001
wykładowca, WSD DW-P, prawo kanoniczne, od 01.10.2000
administrator, Kuria Diecezjalna, 01.01.2001– 30.06.2005
notariusz, Kuria Diecezjalna, 01.01.2001– 30.06.2005
członek, Zespół Redagujący Wiadomości Warszawsko-Praskie, 01.01.2001– 02.10.2013
sekretarz bpa diecezjalnego, Sekretariat biskupa DW-P, 02.10.2004 – 30.06.2005
kanclerz, Kancelaria Kurii DW-P, 30.06.2005 – 02.10.2013
członek z urzędu, Rada Kapłańska, 30.06.2005 – 02.10.2013
członek z urzędu, Kolegium Konsultorów, 30.06.2005 – 02.10.2013
koordynator diecezjalny, Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 01.07.2005 – 31.08.2021
spowiednik, Siostry Loretanki (Loretto), nowicjat, od 15.08.2007
pracownik, Kuria Diecezjalna, 02.10.2013 – 30.06.2015
dyrektor, Akademik Praski, od 01.07.2015
kanonik honorowy, Kapituła Katedralna, 24.12.2005 – 24.12.2010
Medal Tygodnika „Niedziela”, 2008
kanonik gremialny, Kapituła Katedralna, od 24.12.2010