Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Lech Mariusz
13 maja 2000 r., Bp Kazimierz Romaniuk
19 stycznia
magister, PWTW, pedagogika, 2000
licencjat, UKSW, teologia duchowości, 2003
studia doktoranckie, UKSW, teologia duchowości, od 2005
wikariusz, Św. Jana Chrzciciela i Św. Wojciecha BM, Poświętne, 30.06.2000 – 28.10.2000
wikariusz, Św. Jerzego Męczennika, Zielonka-Bankowa, 28.10.2000 – 28.06.2003
wikariusz, Św. Wincentego à Paulo, Otwock, 28.06.2003 – 01.07.2007
wikariusz, Św. Wacława, Warszawa-Gocławek, 01.07.2007 – 28.08.2011
wikariusz, Św. O. Pio, Warszawa-Gocław, 28.08.2011– 26.08.2015
wikariusz, MB Królowej Polski, Otwock-Kresy, od 26.08.2015
diecezjalny duszpasterz nauczycieli, 16.12.2004 – 30.06.2009
członek, Zespół Koordynujący Formację Permanentną Duchowieństwa, 01.10.2008 – 20.08.2009
odpowiedzialny, Zespół ds. Formacji Najmłodszych Kapłanów, od 12.09.2009
dekanalny duszpasterz rodzin, Dekanat Otwock-Kresy, od 17.02.2016