DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Ks. Kowalski Marcin
03 czerwca 2017 r., Abp Henryk Hoser SAC
11 listopada
magister, PWTW, katechetyka, 16.05.2017
wikariusz, MB Królowej Polski, Jabłonna, 26.08.2017 –10.12.2018