Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Kowalski Marcin
03 czerwca 2017 r., Abp Henryk Hoser SAC
11 listopada
magister, PWTW, katechetyka, 16.05.2017
wikariusz, MB Królowej Polski, Jabłonna, 26.08.2017 –10.12.2018
rezydent, NMP Królowej, Józefów k. Legionowa, 10.12.2018 – 25.08.2019