Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Kowalski Andrzej
Opatrzności Bożej, Warszawa-Rakowiec, AW
28 maja 1988 r., Kard. Józef Glemp, AW
30 listopada
magister, AKW, teologia, 1988
studia podyplomowe, APS, oligofrenopedagogika, 1999 – 2000
studia podyplomowe, UW, organizacja pomocy społecznej, 2000 – 2001
wikariusz, Św. Stanisława BM, Kutno-Łąkoszyn, Diec. Łowicka, 29.05.1988 –14.08.1991
wikariusz, Św. Michała Arch., Nowy Dwór Mazowiecki, 14.08.1991– 22.06.1993
wikariusz, MB Królowej Polskich Męczenników, Warszawa-Grochów, 22.06.1993 – 20.06.2000
wikariusz, Nawrócenia Św. Pawła Ap., Warszawa-Grochów, 20.06.2000 –18.06.2001
rezydent, Nawrócenia Św. Pawła Ap., Warszawa-Grochów, 18.06.2001– 01.07.2017
proboszcz, Św. Jakuba Ap., Warszawa-Tarchomin, od 01.07.2017
podział diecezji, z AW, 25.03.1992
duszpasterz diecezjalny, Duszpasterstwo niepełnosprawnych, od 13.11.1994
wicedyrektor, Caritas DW-P, 15.05.2003 – 01.07.2017
dyrektor, Specjalny Ośrodek Wychowawczy Caritas (Kawęczyńska), 01.09.2010 – 01.07.2017
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, 24.12.2010