Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Kopczyński Janusz
Narodzenia NMP, Młodzieszyn, Diec. Łowicka
28 maja 1992 r., Bp Kazimierz Romaniuk
21 listopada
magister, PWTW, liturgika, 2003
licencjat, PWTW, liturgika, 2004
studia doktoranckie, PWTW, liturgika, 2004 – 2005
wikariusz, Św. Antoniego z Padwy, Mińsk Mazowiecki, 29.05.1992 – 20.06.1997
wikariusz, MB Nieustającej Pomocy, Warszawa-Saska Kępa, 20.06.1997 –18.06.2002
wikariusz, Miłosierdzia Bożego, Warszawa-Saska Kępa, 18.06.2002 – 03.07.2004
wikariusz, NMP Matki Pięknej Miłości, Warszawa-Tarchomin (Poraje), 03.07.2004 – 01.07.2005
wikariusz, Nawrócenia Św. Pawła Ap., Warszawa-Grochów, 01.07.2005 – 29.08.2009
członek z wyboru, Rada Kapłańska, 27.06.1997 – 29.09.2005
diecezjalny duszpasterz akademicki, 01.07.2005 – 01.07.2017
dyrektor, Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „Arka”, 29.08.2009 – 01.07.2017
kierownik duchowy, Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin „Totus Tuus”, 18.02.2015 – 06.12.2019
członek z wyboru, Rada Kapłańska, od 18.04.2018
dekanalny duszpasterz rodzin, Dekanat Mińsk Maz. – Św. Antoniego z Padwy, od 09.10.2018
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, 24.12.2015