DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Ks. Kiesner Adam
02 czerwca 2012 r., Abp Henryk Hoser SAC
16 maja
magister, PWTW, teologia,
wikariusz, Podwyższenia Krzyża Świętego, Dąbrówka, 26.08.2012 – 26.08.2016
wikariusz, Św. Jakuba Ap., Jadów, od 26.08.2016