Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Kielczyk Sławomir
05 czerwca 2004 r., Bp Kazimierz Romaniuk
05 listopada
magister, PWTW, teologia moralna, 2004
studia doktoranckie, UKSW, katechetyka, 2006 – 2011
licencjat, UKSW, katechetyka, 2008
szkolenie, Centrum Formacji Duchowej (Kraków), Szkoła Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, 2011
doktor, UKSW, katechetyka, 2011
wikariusz, MB Królowej Polski, Warszawa-Anin, 03.07.2004 – 29.08.2009
wikariusz, Wniebowzięcia NMP, Warszawa-Zerzeń, 29.08.2009 – 29.08.2010
dekanalny wizytator katechetyczny, Dekanat Aniński, 01.09.2006 – 30.06.2008
wychowawca, Seminarium Propedeutyczne w Urlach, 29.08.2010 – 01.07.2013
wicerektor, WSD DW-P, od 01.07.2013
dyrektor biblioteki, WSD DW-P, od 02.09.2013
członek, Komisja ds. Studiów, od 24.02.2014
członek, Zespół Koordynujący Formację Permanentną Duchowieństwa, od 14.09.2015
referent ds. jedności chrześcijan, Kuria Diecezjalna, od 02.01.2020
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, 07.12.2015