Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Kielczyk Sławomir
05 czerwca 2004 r., Bp Kazimierz Romaniuk
05 listopada
magister, AKW, teologia moralna, 2004
studia doktoranckie, UKSW, katechetyka, 2006 – 2011
licencjat, UKSW, katechetyka, 2008
szkolenie, Centrum Formacji Duchowej (Kraków), Szkoła Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, 2011
doktor, UKSW, katechetyka, 2011
wikariusz, MB Królowej Polski, Warszawa-Anin, 03.07.2004 – 29.08.2009
wikariusz, Wniebowzięcia NMP, Warszawa-Zerzeń, 29.08.2009 – 29.08.2010
dekanalny wizytator katechetyczny, Dekanat Aniński, 01.09.2006 – 30.06.2008
wychowawca, Seminarium Propedeutyczne w Urlach, 29.08.2010 – 01.07.2013
wicerektor, WSD DW-P, 01.07.2013 – 01.07.2021
dyrektor biblioteki, WSD DW-P, 02.09.2013 – 01.07.2021
członek, Komisja ds. Studiów, od 24.02.2014
członek, Zespół Koordynujący Formację Permanentną Duchowieństwa, od 14.09.2015
referent ds. jedności chrześcijan, Kuria Diecezjalna, od 02.01.2020
dyrektor, DKE im. Kard. Kakowskiego, od 01.07.2021
sekretarz bpa diecezjalnego, Sekretariat biskupa DW-P, od 05.09.2021
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, 07.12.2015