Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Kazimierczuk Tomasz
25 maja 1996 r., Bp Kazimierz Romaniuk
29 grudnia
magister, PWTW, liturgika,
wikariusz, Wniebowzięcia NMP, Celestynów, 22.06.1996 – 30.06.2000
wikariusz, Św. Wincentego à Paulo, Warszawa-Targówek, 30.06.2000 – 29.08.2009
mieszkający na terenie, Św. Feliksa z Kantalicjo, Warszawa-Marysin Wawerski, od 29.08.2009, dyrektor Cmentarza na Marysinie Wawerskim
wicedyrektor, Cmentarz Bródzieński, oddelegowany na Cmentarz na Marysinie Wawerskim, od 29.08.2009