Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Jastrzębski Dawid
07 czerwca 2014 r., Abp Henryk Hoser SAC
29 grudnia
magister, PWTW, historia filozofii, 2014
wikariusz, Miłosierdzia Bożego, Ząbki, od 27.08.2014
kapelan, Szkoła Katolicka (Ząbki), od 27.08.2014
diecezjalny duszpasterz harcerzy, od 17.06.2019