DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Ks. Jaśkowski Marek
Chrystusa Miłosiernego, Biała Podlaska, Diec. Siedlecka
09 czerwca 2001 r., Bp Kazimierz Romaniuk
25 kwietnia
magister, PWTW, teologia pastoralna,
licencjat, Wydział Studiów nad Rodziną UKSW (Łomianki),
wikariusz, Św. Antoniego z Padwy, Mińsk Mazowiecki, 30.06.2001– 03.07.2004
wikariusz, Miłosierdzia Bożego, Warszawa-Saska Kępa, 03.07.2004 – 20.08.2009
wikariusz, MB Różańcowej, Tomsk, Diec. Nowosybirska (Rosja), od 20.08.2009
członek, Zespół ds. Formacji Najmłodszych Kapłanów, 12.09.2009 – 06.03.2012