Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Jakacki Edmund
Św. Jana Chrzciciela, Piski, Diec. Łomżyńska
26 maja 1963 r., Kard. Stefan Wyszyński, AW
16 listopada
magister, KUL, teologia biblijna,
wikariusz, Św. Rocha, Jazgarzew, AW, 27.05.1963 –11.06.1965
wikariusz, Św. Kazimierza, Pruszków, AW, 11.06.1965 –11.06.1971
wikariusz, Św. Jana Kantego, Warszawa-Żoliborz, AW, 11.06.1971–15.05.1976
wikariusz, Św. Stanisława Kostki, Warszawa-Żoliborz, AW, 15.05.1976 – 03.06.1980
proboszcz, NMP Wspomożenia Wiernych, Kostowiec, AW, 03.06.1980 –12.08.1980
proboszcz, Św. Doroty DM, Zawady, AW, 12.08.1980 –13.06.1984
proboszcz, Św. Klemensa PM, Klembów, 17.06.2006 – 05.07.2014
dziekan, Dekanat Stanisławowski, 28.12.1984 –17.06.2006
podział diecezji, z AW, 25.03.1992
mieszkaniec, DKE Łomianki, od 05.07.2014
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, AW, 03.09.1986
kanonik gremialny, Kapituła Kolegiacka, 24.12.1992 – 2013
kanonik emerytowany, Kapituła Kolegiacka, od 2013