Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Jabłkowski Rafał
02 czerwca 2012 r., Abp Henryk Franciszek Hoser SAC
29 września
magister, AKW, teologia ogólna, 2012
studia doktoranckie, UKSW, teologia fundamentalna, od 01.10.2019
wikariusz, Św. Jana Kantego, Legionowo, 26.08.2012 – 27.08.2014
wikariusz, MB Królowej Polski, Wołomin, 27.08.2014 – 26.08.2018