Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Hołuj Marcin
Najświętszego Zbawiciela, Warszawa-Śródmieście, AW
18 maja 1991 r., Kard. Józef Glemp, AW
11 listopada
magister, AKW, teologia moralna,
studia doktoranckie, Gregoriana, teologia biblijna, 22.06.1993 – 01.10.1995
studia doktoranckie, KUL, teologia dogmatyczna, 20.06.1997 –18.06.2002
doktor, KUL, teologia dogmatyczna, 18.06.2002
wikariusz, Św. Jakuba Ap., Jadów, 19.05.1991– 22.06.1993
wikariusz, Św. Mikołaja, Dobre, 05.02.1996 – 20.06.1997
wikariusz, Św. Jana Kantego, Legionowo, 18.06.2002 – 29.08.2010
rezydent, MB Częstochowskiej, Zielonka, od 29.08.2010
podział diecezji, z AW, 25.03.1992
urlop, 01.10.1995 – 05.02.1996
wykładowca, WSD DW-P, teologia dogmatyczna, od 01.10.2002
zastępca członka, Rada Kapłańska, 29.09.2005 –15.06.2009
dekanalny wizytator katechetyczny, Dekanat Legionowski, 01.09.2008 – 30.06.2010
egzorcysta, od 16.05.2009
członek z wyboru, Rada Kapłańska, 15.06.2009 –15.06.2015
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, 23.12.2017