DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Ks. Grzybowski Jacek
30 maja 1998 r., Bp Kazimierz Romaniuk
17 sierpnia
magister, PWTW, teologia, 1998
licencjat, PWTW, teologia, 1999
doktor, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, nauki humanistyczne, 2004
doktor habilitowany, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, nauki humanistyczne, 2013
wikariusz, Św. Jana Chrzciciela i Św. Stanisława BM, Stanisławów, 26.06.1998 – 30.06.2000
wikariusz, Świętej Trójcy, Ząbki, 30.06.2000 – 20.06.2003
rezydent, Św. Łukasza Ew., Warszawa-Kępa Tarchomińska, 01.09.2013 – 01.07.2017
kapelan, Siostry Dominikanki Misjonarki (Zielonka), 20.06.2003 – 24.06.2004
prefekt ds. studiów, WSD DW-P, 24.06.2004 – 01.07.2013
wykładowca, WSD DW-P, filozofia, od 01.10.2004
dyrektor biblioteki, WSD DW-P, 30.06.2005 – 02.09.2013
członek, Komisja ds. Reformy Formacji, od 11.04.2011
członek, Komisja ds. Studiów, od 24.02.2014
diecezjalny duszpasterz akademicki, od 01.07.2017
członek, Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych, od 13.10.2017
członek z nominacji, Rada Kapłańska, od 18.04.2018
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, 24.12.2012
kanonik honorowy, Kapituła Konkatedralna, od 23.12.2017