Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Gołaś Krzysztof
Wniebowzięcia NMP, Andrzejewo, Diec. Łomżyńska
08 czerwca 1986 r., Kard. Józef Glemp, AW
25 lipca
magister, AKW, prawo kanoniczne,
wikariusz, Św. Marcina BM, Wysokienice, Diec. Łowicka, 16.06.1986 –10.06.1987
wikariusz, Podwyższenia Krzyża Świętego, Dąbrówka, 10.06.1987 – 05.04.1988
wikariusz, Św. Jana Chrzciciela, Kutno, Diec. Łowicka, 05.04.1988 – 21.06.1990
wikariusz, Św. Jana Kantego, Legionowo, 21.06.1990 – 30.06.1994
wikariusz, Św. Patryka, Warszawa-Gocław, 30.06.1994 – 22.06.1996
administrator, MB Fatimskiej, Legionowo, 21.09.1997 –13.05.2003
proboszcz, MB Fatimskiej, Legionowo, 13.05.2003 – 08.07.2006
proboszcz, Św. Stanisława BM, Postoliska, 08.07.2006 –12.09.2012
mieszkający na terenie, Św. Jana Kantego, Legionowo, od 12.09.2012
podział diecezji, z AW, 25.03.1992
kapelan, DPS „Kombatant” (Legionowo), 09.12.2012 –15.06.2021