Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Furman Robert
MB Królowej Polski, Rutka Tartak, Diec. Ełcka
28 maja 1987 r., Kard. Józef Glemp, AW
13 maja
magister, PWTW, teologia moralna,
wikariusz, Znalezienia Krzyża Świętego, Lipce Reymontowskie, Diec. Łowicka, 10.06.1987 – 21.06.1990
wikariusz, MB Królowej Polski, Marki-Pustelnik, 21.06.1990 – 30.06.1993
wikariusz, Nawrócenia Św. Pawła Ap., Warszawa-Grochów, 30.06.1993 – 30.06.1994
wikariusz, Św. Marii Magdaleny, Warszawa-Ugory, 30.06.1994 – 01.07.1999
wikariusz, Św. Antoniego z Padwy, Mińsk Mazowiecki, 01.07.1999 –18.06.2002
administrator, MB Jasnogórskiej, Królewiec, 18.06.2002 – 26.08.2007, organizator parafii
proboszcz, MB Jasnogórskiej, Królewiec, 26.08.2007 – 01.07.2012
proboszcz, Narodzenia NMP, Warszawa-Płudy, od 01.07.2012
diecezjalny duszpasterz Litwinów, mieszkających w Warszawie i okolicach, od 01.09.1991
podział diecezji, z AW, 25.03.1992
dekanalny wizytator katechetyczny, Dekanat Mińsk Maz. – Św. Antoniego z Padwy, 01.09.2008 – 30.06.2010
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, 24.12.2011