Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Dziedzic Michał
Chrystusa Miłosiernego, Biała Podlaska, Diec. Siedlecka
17 maja 2008 r., Bp Stanisław Kędziora
29 września
magister, AKW, teologia, 2008
wikariusz, Najświętszego SPJ, Warszawa-Stara Miłosna, 28.06.2008 – 28.08.2011
wikariusz, MB Zwycięskiej, Warszawa-Rembertów, 28.08.2011– 26.08.2015
wikariusz, NMP Matki Kościoła, Sulejówek, 26.08.2015 – 26.08.2017
członek, Zarząd Fundacji „Razem dla młodych”, od 30.11.2015
dekanalny duszpasterz rodzin, Dekanat Sulejówek, 17.02.2016 – 26.08.2017
wicedyrektor, Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Kurii DW-P, 01.09.2016 – 20.06.2017
asystent diecezjalny, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, od 20.06.2017
duszpasterz diecezjalny, Duszpasterstwo młodzieży, od 20.06.2017
członek z urzędu, Rada Duszpasterska, od 01.01.2021
członek z nominacji, Rada Kapłańska, od 20.04.2021
mieszkaniec, DKE im. Kard. Kakowskiego, od 26.08.2021