DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Ks. Domański Piotr
04 czerwca 2016 r., Abp Henryk Hoser SAC
29 czerwca
magister, PWTW, liturgika, 2016
studia doktoranckie, UKSW, teologia dogmatyczna, od 01.10.2017
wikariusz, MB Fatimskiej, Legionowo, od 26.08.2016