Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Dębowski Jerzy Zygmunt
Wniebowzięcia NMP, Konstancin-Jeziorna, AW
06 czerwca 1971 r., Kard. Stefan Wyszyński, AW
23 kwietnia
ex universa, WMSD,
wikariusz, Świętej Trójcy, Kobyłka, 07.06.1971– 05.06.1973
wikariusz, Narodzenia NMP, Komorów, AW, 05.06.1973 –15.05.1976
wikariusz, MB Królowej Meksyku, Laski, AW, 15.05.1976 – 24.07.1979
wikariusz, Św. Marii Magdaleny, Warszawa-Wawrzyszew, AW, 24.07.1979 – 25.05.1981
wikariusz, MB Anielskiej, Warszawa-Radość, 25.05.1981– 31.05.1982
wikariusz, Św. Jana Kantego, Legionowo, 31.05.1982 –10.03.1987
administrator, NMP Królowej, Józefów k. Legionowa, 15.03.1987 –19.08.1991
proboszcz, Św. Anny, Derażnia, Diec. Kamieniecko-Podolska (Ukraina), 19.08.1991– 29.06.2002
rezydent, MB Różańcowej, Warszawa-Bródno, 20.06.2003 – 01.07.2005
rezydent, Św. Wincentego à Paulo, Warszawa-Targówek, 19.06.2006 – 30.07.2015
podział diecezji, z AW, 25.03.1992
dyrektor, DDKE, 29.06.2002 – 20.06.2003
kapelan, Siostry Felicjanki (Wiśniewo), 01.07.2005 –19.06.2006
mieszkaniec, DDKE, od 30.07.2015
kanonik honorowy, Kapituła Kolegiacka, od 25.12.1999