DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Ks. Czeluściński Paweł Piotr
Św. Stanisława BM, Siedlce, Diec. Siedlecka
17 maja 2008 r., Bp Stanisław Kędziora
29 czerwca
magister, PWTW, teologia moralna,
wikariusz, MB Częstochowskiej, Józefów, 28.06.2008 – 27.08.2014
wikariusz, Miłosierdzia Bożego, Ząbki, od 27.08.2014