Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Cempura Dariusz
Św. Barbary, Warszawa-Śródmieście, AW
20 maja 1989 r., Kard. Józef Glemp, AW
19 grudnia
magister, AKW, Stary Testament, 1989
wikariusz, Wniebowzięcia NMP, Krośniewice, Diec. Łowicka, 15.06.1989 –19.08.1991
wikariusz, MB Królowej Polski, Warszawa-Anin, 19.08.1991–11.07.2002
proboszcz, Św. Benedykta, Warszawa-Wawer (Sadul), 11.07.2002 – 29.08.2010, organizator parafii, budowniczy kościoła i plebanii
proboszcz, Św. Jana Chrzciciela, Cegłów, od 29.08.2010
podział diecezji, z AW, 25.03.1992
duszpasterz diecezjalny, Duszpasterstwo lektorów, 11.05.1992 – 01.09.2000
dekanalny duszpasterz rodzin, Dekanat Mińsk Maz. – Narodzenia NMP, od 18.02.2021
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, 23.12.2017