Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Bugaj Dariusz
22 maja 2010 r., Abp Henryk Franciszek Hoser SAC
19 grudnia
magister, AKW, teologia, 2010
wikariusz, Św. Jana Kantego, Legionowo, 29.08.2010 – 01.09.2013
wikariusz, Św. Mikołaja, Dobre, 01.09.2013 – 26.08.2017
wikariusz, Podwyższenia Krzyża Świętego, Dąbrówka, 26.08.2017 – 26.08.2018
wikariusz, Św. Łukasza Ew., Warszawa-Kępa Tarchomińska, 26.08.2018 – 26.08.2021
wikariusz, Świętej Trójcy, Latowicz, od 26.08.2021