Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Biskup Konrad
MB Saletyńskiej, Klęczany, Diec. Rzeszowska
22 maja 2010 r., Abp Henryk Hoser SAC
19 lutego
magister, PWTW, teologia, 2010
studia doktoranckie, UKSW, liturgika, 2015 –16.09.2019
licencjat, UKSW, liturgika, 14.06.2017
ceremoniarz katedralny, od 01.03.2015
ceremoniarz diecezjalny, od 24.11.2015
diecezjalny duszpasterz lektorów, od 01.09.2016
diecezjalny duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, od 01.09.2016
diecezjalny duszpasterz ceremoniarzy, 01.09.2016 –11.09.2018
członek z wyboru, Rada Kapłańska, od 18.04.2018