Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Biskup Konrad
MB Saletyńskiej, Klęczany, Diec. Rzeszowska
22 maja 2010 r., Abp Henryk Franciszek Hoser SAC
19 lutego
magister, AKW, teologia, 2010
studia doktoranckie, UKSW, liturgika, 2015 –16.09.2019
licencjat, UKSW, liturgika, 14.06.2017
wikariusz, Wniebowzięcia NMP, Warszawa-Zerzeń, 28.08.2010 – 27.08.2014
ceremoniarz katedralny, od 01.03.2015
ceremoniarz diecezjalny, od 24.11.2015
duszpasterz diecezjalny, Duszpasterstwo ceremoniarzy, 01.09.2016 –11.09.2018
duszpasterz diecezjalny, Duszpasterstwo lektorów, 01.09.2016 – 24.08.2021
duszpasterz diecezjalny, Duszpasterstwo nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, 01.09.2016 – 24.08.2021
członek z wyboru, Rada Kapłańska, od 18.04.2018
prefekt, WSD DW-P, od 01.07.2021