DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Ks. Bieliński Jakub Mikołaj
14 czerwca 2003 r., Bp Kazimierz Romaniuk
25 lipca
magister, PWTW, historia Kościoła, 2003
wikariusz, MB Częstochowskiej, Zielonka, 28.06.2003 – 30.06.2007
wikariusz, Św. Włodzimierza, Warszawa-Bródno, 30.06.2007 – 27.08.2011
wikariusz, Miłosierdzia Bożego, Otwock-Ługi, 28.08.2011– 26.08.2016
kapelan, Cmentarz Bródzieński, od 26.08.2016