Diecezja Warszawsko-Praska
Ks. Adamczewski Bartosz Hubert
21 maja 1994 r., Bp Kazimierz Romaniuk
21 kwietnia
magister, PWTW, teologia, 1994
studia doktoranckie, KUL, biblistyka, 22.06.1996 –18.06.2001
doktor, KUL, biblistyka, 2001
studia doktoranckie, Biblicum, biblistyka, 01.10.2005 –19.06.2008
licencjat, Biblicum, biblistyka, 2008
doktor habilitowany, UKSW, biblistyka, 2011
wikariusz, Św. Stanisława BM, Siennica, 30.06.1994 – 22.06.1996
rezydent, Miłosierdzia Bożego, Legionowo, 18.06.2001– 24.06.2004
rezydent, Miłosierdzia Bożego, Warszawa-Saska Kępa, 24.06.2004 – 01.10.2005
rezydent, Św. Marka Ew., Warszawa-Targówek, od 19.06.2008
wykładowca, WSD DW-P, Pismo Święte Nowego Testamentu, od 01.10.2000
adiunkt, UKSW, biblistyka, od 01.10.2002
członek, Komisja ds. Reformy Formacji, od 11.04.2011
członek, Komisja ds. Studiów, od 24.02.2014
diecezjalny duszpasterz nauczycieli, od 14.02.2020
przywilej noszenia rokiety i mantoletu, 22.12.2016