Diecezja Warszawsko-Praska
Kapituła Kolegiacka
Ks. Wirkowski Zygmunt, od 15.10.2020, Prałat Penitencjarz tejże Kapituły
Ks. Szcześniak Lucjan, od 24.12.2014
Ks. Wirkowski Zygmunt, od 22.12.2018
Ks. Banak Jerzy, od 24.12.2001
Ks. Popis Stanisław, od 22.12.2016
Ks. Wirkowski Zygmunt, od 22.12.2016
Ks. Czyżyk Krzysztof, od 24.12.2014
Ks. Gołąbek Jan, od 14.06.2005
Ks. Kasprzak Marek, od 24.12.2015
Ks. Kowara Edward, od 23.12.2013
Ks. Krupa Krzysztof, od 28.09.2018
Ks. Legutko Andrzej, od 05.02.2006
Ks. Owczarek Emil, od 23.12.2017
Ks. Pietrzak Krzysztof, od 23.12.2013
Ks. Rutkowski Józef, od 24.12.2011
Ks. Seta Kazimierz, od 24.12.2014
Ks. Sędek Marek Lech, od 24.12.2014
Ks. Skwarski Dariusz, od 22.12.2018
Ks. Strzyż Jan, od 24.12.2010
Ks. Śmigasiewicz Jan, od 22.12.2018
Ks. Szcześniak Lucjan, 22.12.2016 –15.10.2020, Prałat Penitencjarz tejże Kapituły
Ks. Kuć Stanisław, 27.03.2007 –12.08.2016
† Ks. Zdziebłowski Wojciech, 23.12.2006 –18.01.2018 (†)
Ks. Wołosiewicz Stanisław, 24.12.1997 – 2017
Ks. Kuć Stanisław, 27.03.2007 –12.08.2016
Ks. Stefaniuk Mieczysław, 21.12.1997 – 2014
† Ks. Wasiluk Tadeusz, 24.12.1992 – 2014
† Ks. Wysocki Stefan, 24.12.1992 – 2003
Ks. Och Witold Stanisław, 02.06.2002 – 2017
Ks. Gołębiewski Jan Marian, 24.11.2011– 2016
Ks. Zielak Henryk, 24.12.2001– 2015
Ks. Sienkiewicz Sylwester, 12.09.1996 – 2014
Ks. Szcześniak Lucjan, 24.12.1992 – 24.12.2014
Ks. Nowosielski Wiesław Daniel, 24.12.1992 – 2014
Ks. Jakacki Edmund, 24.12.1992 – 2013
Ks. Olaczek Tadeusz, 25.12.1999 – 25.03.2012
† Ks. Świeboda Witold, 05.10.2000 – 2010
Ks. Kuć Stanisław, 24.12.1994 – 27.03.2007
† Ks. Wardziak Andrzej Grzegorz, 24.12.1992 – 2006
† Ks. Marczewski Marian, 24.12.1992 – 2005
Ks. Kamiński Józef, 24.12.1997 – 25.12.1999
Ks. Stefaniuk Mieczysław, 24.12.1992 – 21.12.1997
† Ks. Raciborski Eugeniusz, 24.12.1992 –18.06.1996 (†)
† Ks. Urcus Józef, 24.12.1992 –1995
† Ks. Kryszewski Jan, 20.12.1994 –1995
Ks. Mierzejewski Zdzisław, 25.03.2004 – 2019
† Ks. Skarpetowski Józef, 24.12.2009 – 2018
Ks. Kopczyński Andrzej, 24.12.2014 – 23.12.2017
Ks. Szymański Władysław, 24.12.2010 – 23.12.2017
Ks. Górecki Józef, 05.04.2007 – 2017
Ks. Wirkowski Zygmunt, 23.12.2000 – 22.12.2016
Ks. Kazulak Stanisław Euzebiusz, 05.04.2007 – 2016
Ks. Ćwiertnia Stanisław, 23.09.1996 – 28.05.2014
Ks. Drożdż Henryk Paweł, 24.12.1992 – 2013
Ks. Mazański Andrzej, 24.12.2010 – 25.03.2012
Ks. Podstawka Zygmunt Marcin, 23.12.2000 – 25.03.2012
† Ks. Sokołowski Kazimierz, 18.12.1998 – 25.03.2012
Ks. Sankowski Bogdan Piotr, 24.12.2009 – 24.12.2011
Ks. Gołębiewski Jan Marian, 13.04.2006 – 24.11.2011
Ks. Urbański Ryszard, 24.12.1992 – 2011
† Ks. Szkóp Adam Zbigniew, 18.12.1998 – 24.12.2010
† Ks. Smogorzewski Aleksander, 24.12.1992 – 2010
† Ks. Armijak Tadeusz, 24.12.1992 – 2010
Ks. Misterski Jerzy, 23.12.2000 – 2009
Ks. Bielawski Mirosław, 24.12.2008 – 2009
† Ks. Rutkowski Franciszek, 24.12.1992 – 2009
† Ks. Antolak Ludwik, 24.12.1992 – 26.12.2006 (†)
† Ks. Zdziebłowski Wojciech, 23.12.2000 – 23.12.2006
Ks. Wójcik Kazimierz, 24.12.1992 – 2006
† Ks. Kołoszko Kazimierz Leon, 24.12.1992 – 2006
Ks. Skibiński Michał Maria, 18.12.1998 – 2005
† Ks. Okiński Ryszard, 24.12.2010 – 2005
Ks. Marczuk Stanisław, 24.12.1992 – 2005
Ks. Kamiński Józef, 24.12.1992 – 25.12.1999
Ks. Olaczek Tadeusz, 24.12.1997 – 25.12.1999
† Ks. Kulesza Wacław, 24.12.1992 – 04.09.1998 (†)
† Ks. Gniazdowski Zdzisław Józef, 24.12.1992 – 24.12.1997
Ks. Wołosiewicz Stanisław, 24.12.1992 – 24.12.1997
† Ks. Armijak Tadeusz, 2010 – 01.10.2020 (†)
† Ks. Okiński Ryszard, 2005 –18.08.2020 (†)
† Ks. Skarpetowski Józef, 2018 –11.02.2020 (†)
† Ks. Marczewski Marian, 2005 –12.08.2019 (†)
† Ks. Wysocki Stefan, 2003 – 07.05.2017 (†)
† Ks. Rutkowski Franciszek, 2009 – 29.04.2017 (†)
† Ks. Wasiluk Tadeusz, 2014 –14.04.2017 (†)
† Ks. Smogorzewski Aleksander, 2010 – 20.02.2017
† Ks. Janowski Andrzej Ambroży, 24.12.2005 – 28.10.2015 (†)
† Ks. Świeboda Witold, 2010 –14.08.2015 (†)
† Ks. Urcus Józef, 1995 – 25.02.2010 (†)
† Ks. Kryszewski Jan, 1995 – 22.01.2010 (†)
† Ks. Kołoszko Kazimierz Leon, 2006 –10.07.2009 (†)
† Ks. Wardziak Andrzej Grzegorz, 2006 – 06.06.2007 (†)
† Ks. Konowrocki Kazimierz, 24.12.1992 – 07.11.2005 (†)
† Ks. Lis Stanisław, 24.12.1992 –13.10.2005 (†)