Diecezja Warszawsko-Praska
Kapituła Kolegiacka
† Ks. Wirkowski Zygmunt, 15.10.2020 – 31.05.2021 (†), Prałat Penitencjarz tejże Kapituły
Ks. Szcześniak Lucjan, 22.12.2016 –15.10.2020, Prałat Penitencjarz tejże Kapituły
Ks. Kuć Stanisław, 27.03.2007 –12.08.2016
† Ks. Szymański Władysław, 23.12.2020 –13.07.2021 (†)
† Ks. Wirkowski Zygmunt, 22.12.2018 – 31.05.2021 (†)
Ks. Szcześniak Lucjan, 24.12.2014 – 2021
† Ks. Zdziebłowski Wojciech, 23.12.2006 –18.01.2018 (†)
Ks. Wołosiewicz Stanisław, 24.12.1997 – 2017
Ks. Kuć Stanisław, 27.03.2007 –12.08.2016
Ks. Stefaniuk Mieczysław, 21.12.1997 – 2014
† Ks. Wasiluk Tadeusz, 24.12.1992 – 2014
† Ks. Wysocki Stefan, 24.12.1992 – 2003
Ks. Banak Jerzy, 24.12.2001– 2021
Ks. Kopczyński Andrzej, 23.12.2017 – 23.12.2020
† Ks. Szymański Władysław, 23.12.2017 – 23.12.2020
† Ks. Wirkowski Zygmunt, 22.12.2016 – 22.12.2018
Ks. Och Witold Stanisław, 02.06.2002 – 2017
† Ks. Gołębiewski Jan Marian, 24.11.2011– 2016
Ks. Zielak Henryk, 24.12.2001– 2015
Ks. Sienkiewicz Sylwester, 12.09.1996 – 2014
Ks. Szcześniak Lucjan, 24.12.1992 – 24.12.2014
Ks. Nowosielski Wiesław Daniel, 24.12.1992 – 2014
Ks. Jakacki Edmund, 24.12.1992 – 2013
Ks. Olaczek Tadeusz, 25.12.1999 – 25.03.2012
† Ks. Świeboda Witold, 05.10.2000 – 2010
Ks. Kuć Stanisław, 24.12.1994 – 27.03.2007
† Ks. Wardziak Andrzej Grzegorz, 24.12.1992 – 2006
† Ks. Marczewski Marian, 24.12.1992 – 2005
† Ks. Kamiński Józef, 24.12.1997 – 25.12.1999
Ks. Stefaniuk Mieczysław, 24.12.1992 – 21.12.1997
† Ks. Raciborski Eugeniusz, 24.12.1992 –18.06.1996 (†)
† Ks. Urcus Józef, 24.12.1992 –1995
† Ks. Kryszewski Jan, 20.12.1994 –1995
Ks. Czyżyk Krzysztof, 24.12.2014 – 23.12.2020
Ks. Kasprzak Marek, 24.12.2015 – 23.12.2020
Ks. Ladziński Ryszard Jan, 24.12.2007 – 23.12.2020
Ks. Sędek Marek Lech, 24.12.2014 – 23.12.2020
Ks. Mierzejewski Zdzisław, 25.03.2004 – 2019
† Ks. Skarpetowski Józef, 24.12.2009 – 2018
Ks. Kopczyński Andrzej, 24.12.2014 – 23.12.2017
† Ks. Szymański Władysław, 24.12.2010 – 23.12.2017
Ks. Górecki Józef, 05.04.2007 – 2017
† Ks. Wirkowski Zygmunt, 23.12.2000 – 22.12.2016
Ks. Kazulak Stanisław Euzebiusz, 05.04.2007 – 2016
Ks. Ćwiertnia Stanisław, 23.09.1996 – 28.05.2014
Ks. Drożdż Henryk Paweł, 24.12.1992 – 2013
Ks. Mazański Andrzej, 24.12.2010 – 25.03.2012
Ks. Podstawka Zygmunt Marcin, 23.12.2000 – 25.03.2012
† Ks. Sokołowski Kazimierz, 18.12.1998 – 25.03.2012
Ks. Sankowski Bogdan Piotr, 24.12.2009 – 24.12.2011
† Ks. Gołębiewski Jan Marian, 13.04.2006 – 24.11.2011
† Ks. Urbański Ryszard, 24.12.1992 – 2011
† Ks. Szkóp Adam Zbigniew, 18.12.1998 – 24.12.2010
† Ks. Smogorzewski Aleksander, 24.12.1992 – 2010
† Ks. Armijak Tadeusz, 24.12.1992 – 2010
Ks. Misterski Jerzy, 23.12.2000 – 2009
Ks. Bielawski Mirosław, 24.12.2008 – 2009
† Ks. Rutkowski Franciszek, 24.12.1992 – 2009
† Ks. Antolak Ludwik, 24.12.1992 – 26.12.2006 (†)
† Ks. Zdziebłowski Wojciech, 23.12.2000 – 23.12.2006
Ks. Wójcik Kazimierz, 24.12.1992 – 2006
† Ks. Kołoszko Kazimierz Leon, 24.12.1992 – 2006
Ks. Skibiński Michał Maria, 18.12.1998 – 2005
† Ks. Okiński Ryszard, 24.12.2010 – 2005
† Ks. Marczuk Stanisław, 24.12.1992 – 2005
† Ks. Kamiński Józef, 24.12.1992 – 25.12.1999
Ks. Olaczek Tadeusz, 24.12.1997 – 25.12.1999
† Ks. Kulesza Wacław, 24.12.1992 – 04.09.1998 (†)
† Ks. Gniazdowski Zdzisław Józef, 24.12.1992 – 24.12.1997
Ks. Wołosiewicz Stanisław, 24.12.1992 – 24.12.1997
† Ks. Marczuk Stanisław, 2005 –12.09.2021 (†)
† Ks. Gołębiewski Jan Marian, 2016 –18.03.2021 (†)
† Ks. Urbański Ryszard, 2011– 20.02.2021 (†)
† Ks. Armijak Tadeusz, 2010 – 01.10.2020 (†)
† Ks. Okiński Ryszard, 2005 –18.08.2020 (†)
† Ks. Skarpetowski Józef, 2018 –11.02.2020 (†)
† Ks. Marczewski Marian, 2005 –12.08.2019 (†)
† Ks. Wysocki Stefan, 2003 – 07.05.2017 (†)
† Ks. Rutkowski Franciszek, 2009 – 29.04.2017 (†)
† Ks. Wasiluk Tadeusz, 2014 –14.04.2017 (†)
† Ks. Smogorzewski Aleksander, 2010 – 20.02.2017
† Ks. Janowski Andrzej Ambroży, 24.12.2005 – 28.10.2015 (†)
† Ks. Świeboda Witold, 2010 –14.08.2015 (†)
† Ks. Urcus Józef, 1995 – 25.02.2010 (†)
† Ks. Kryszewski Jan, 1995 – 22.01.2010 (†)
† Ks. Kołoszko Kazimierz Leon, 2006 –10.07.2009 (†)
† Ks. Wardziak Andrzej Grzegorz, 2006 – 06.06.2007 (†)
† Ks. Konowrocki Kazimierz, 24.12.1992 – 07.11.2005 (†)
† Ks. Lis Stanisław, 24.12.1992 –13.10.2005 (†)