Diecezja Warszawsko-Praska
Kapituła Kolegiacka
Ks. Kasprzak Marek, od 23.12.2020
Ks. Popis Stanisław, od 22.12.2016
Ks. Sędek Marek Lech, od 23.12.2020
Ks. Chojnicki Grzegorz, od 23.12.2020
Ks. Gołąbek Jan, od 14.06.2005
Ks. Kowara Edward, od 23.12.2013
Ks. Krupa Krzysztof, od 28.09.2018
Ks. Legutko Andrzej, od 05.02.2006
Ks. Owczarek Emil, od 23.12.2017
Ks. Pietrzak Krzysztof, od 23.12.2013
Ks. Rutkowski Józef, od 24.12.2011
Ks. Seta Kazimierz, od 24.12.2014
Ks. Skwarski Dariusz, od 22.12.2018
Ks. Strzyż Jan, od 24.12.2010
Ks. Śmigasiewicz Jan, od 22.12.2018
† Ks. Wirkowski Zygmunt, 15.10.2020 – 31.05.2021 (†), Prałat Penitencjarz tejże Kapituły
Ks. Szcześniak Lucjan, 22.12.2016 –15.10.2020, Prałat Penitencjarz tejże Kapituły
Ks. Kuć Stanisław, 27.03.2007 –12.08.2016
† Ks. Wirkowski Zygmunt, 22.12.2018 – 31.05.2021 (†)
Ks. Szcześniak Lucjan, 24.12.2014 – 2021
† Ks. Zdziebłowski Wojciech, 23.12.2006 –18.01.2018 (†)
Ks. Wołosiewicz Stanisław, 24.12.1997 – 2017
Ks. Kuć Stanisław, 27.03.2007 –12.08.2016
Ks. Stefaniuk Mieczysław, 21.12.1997 – 2014
† Ks. Wasiluk Tadeusz, 24.12.1992 – 2014
† Ks. Wysocki Stefan, 24.12.1992 – 2003
Ks. Banak Jerzy, 24.12.2001– 2021
Ks. Kopczyński Andrzej, 23.12.2017 – 23.12.2020
Ks. Szymański Władysław, 23.12.2017 – 23.12.2020
† Ks. Wirkowski Zygmunt, 22.12.2016 – 22.12.2018
Ks. Och Witold Stanisław, 02.06.2002 – 2017
† Ks. Gołębiewski Jan Marian, 24.11.2011– 2016
Ks. Zielak Henryk, 24.12.2001– 2015
Ks. Sienkiewicz Sylwester, 12.09.1996 – 2014
Ks. Szcześniak Lucjan, 24.12.1992 – 24.12.2014
Ks. Nowosielski Wiesław Daniel, 24.12.1992 – 2014
Ks. Jakacki Edmund, 24.12.1992 – 2013
Ks. Olaczek Tadeusz, 25.12.1999 – 25.03.2012
† Ks. Świeboda Witold, 05.10.2000 – 2010
Ks. Kuć Stanisław, 24.12.1994 – 27.03.2007
† Ks. Wardziak Andrzej Grzegorz, 24.12.1992 – 2006
† Ks. Marczewski Marian, 24.12.1992 – 2005
† Ks. Kamiński Józef, 24.12.1997 – 25.12.1999
Ks. Stefaniuk Mieczysław, 24.12.1992 – 21.12.1997
† Ks. Raciborski Eugeniusz, 24.12.1992 –18.06.1996 (†)
† Ks. Urcus Józef, 24.12.1992 –1995
† Ks. Kryszewski Jan, 20.12.1994 –1995
Ks. Czyżyk Krzysztof, 24.12.2014 – 23.12.2020
Ks. Kasprzak Marek, 24.12.2015 – 23.12.2020
Ks. Ladziński Ryszard Jan, 24.12.2007 – 23.12.2020
Ks. Sędek Marek Lech, 24.12.2014 – 23.12.2020
Ks. Mierzejewski Zdzisław, 25.03.2004 – 2019
† Ks. Skarpetowski Józef, 24.12.2009 – 2018
Ks. Kopczyński Andrzej, 24.12.2014 – 23.12.2017
Ks. Szymański Władysław, 24.12.2010 – 23.12.2017
Ks. Górecki Józef, 05.04.2007 – 2017
† Ks. Wirkowski Zygmunt, 23.12.2000 – 22.12.2016
Ks. Kazulak Stanisław Euzebiusz, 05.04.2007 – 2016
Ks. Ćwiertnia Stanisław, 23.09.1996 – 28.05.2014
Ks. Drożdż Henryk Paweł, 24.12.1992 – 2013
Ks. Mazański Andrzej, 24.12.2010 – 25.03.2012
Ks. Podstawka Zygmunt Marcin, 23.12.2000 – 25.03.2012
† Ks. Sokołowski Kazimierz, 18.12.1998 – 25.03.2012
Ks. Sankowski Bogdan Piotr, 24.12.2009 – 24.12.2011
† Ks. Gołębiewski Jan Marian, 13.04.2006 – 24.11.2011
† Ks. Urbański Ryszard, 24.12.1992 – 2011
† Ks. Szkóp Adam Zbigniew, 18.12.1998 – 24.12.2010
† Ks. Smogorzewski Aleksander, 24.12.1992 – 2010
† Ks. Armijak Tadeusz, 24.12.1992 – 2010
Ks. Misterski Jerzy, 23.12.2000 – 2009
Ks. Bielawski Mirosław, 24.12.2008 – 2009
† Ks. Rutkowski Franciszek, 24.12.1992 – 2009
† Ks. Antolak Ludwik, 24.12.1992 – 26.12.2006 (†)
† Ks. Zdziebłowski Wojciech, 23.12.2000 – 23.12.2006
Ks. Wójcik Kazimierz, 24.12.1992 – 2006
† Ks. Kołoszko Kazimierz Leon, 24.12.1992 – 2006
Ks. Skibiński Michał Maria, 18.12.1998 – 2005
† Ks. Okiński Ryszard, 24.12.2010 – 2005
Ks. Marczuk Stanisław, 24.12.1992 – 2005
† Ks. Kamiński Józef, 24.12.1992 – 25.12.1999
Ks. Olaczek Tadeusz, 24.12.1997 – 25.12.1999
† Ks. Kulesza Wacław, 24.12.1992 – 04.09.1998 (†)
† Ks. Gniazdowski Zdzisław Józef, 24.12.1992 – 24.12.1997
Ks. Wołosiewicz Stanisław, 24.12.1992 – 24.12.1997
† Ks. Gołębiewski Jan Marian, 2016 –18.03.2021 (†)
† Ks. Urbański Ryszard, 2011– 20.02.2021 (†)
† Ks. Armijak Tadeusz, 2010 – 01.10.2020 (†)
† Ks. Okiński Ryszard, 2005 –18.08.2020 (†)
† Ks. Skarpetowski Józef, 2018 –11.02.2020 (†)
† Ks. Marczewski Marian, 2005 –12.08.2019 (†)
† Ks. Wysocki Stefan, 2003 – 07.05.2017 (†)
† Ks. Rutkowski Franciszek, 2009 – 29.04.2017 (†)
† Ks. Wasiluk Tadeusz, 2014 –14.04.2017 (†)
† Ks. Smogorzewski Aleksander, 2010 – 20.02.2017
† Ks. Janowski Andrzej Ambroży, 24.12.2005 – 28.10.2015 (†)
† Ks. Świeboda Witold, 2010 –14.08.2015 (†)
† Ks. Urcus Józef, 1995 – 25.02.2010 (†)
† Ks. Kryszewski Jan, 1995 – 22.01.2010 (†)
† Ks. Kołoszko Kazimierz Leon, 2006 –10.07.2009 (†)
† Ks. Wardziak Andrzej Grzegorz, 2006 – 06.06.2007 (†)
† Ks. Konowrocki Kazimierz, 24.12.1992 – 07.11.2005 (†)
† Ks. Lis Stanisław, 24.12.1992 –13.10.2005 (†)