DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Kapłani pełniący funkcje specjalne
Ks. Biskup Konrad, od 24.11.2015
Ks. Kalinowski Tomasz, od 24.11.2015
Ks. Biskup Konrad, od 01.03.2015
Ks. Kalinowski Tomasz, od 01.03.2015
Ks. Grygier Janusz, od 11.06.2009
Ks. Hołuj Marcin, od 16.05.2009
Ks. Gołąbek Jan, od 12.09.1998
Ks. Klimek Piotr, od 20.06.1995
Ks. Madej Wacław, od 24.06.1999