Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Pasterki 2021 z udziałem biskupów

Pasterki 2021 z udziałem biskupów

Biskupi z diecezji warszawsko-praskiej, zgodnie z tradycją o północy, przewodniczyli Mszom Świętym pasterskim. Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński sprawował Eucharystię w parafii św. Marka na Targówku w Warszawie. Biskup pomocniczy Jacek Grzybowski celebrował liturgię na stołecznym Witolinie w parafii Narodzenia Pańskiego.

Pasterz diecezji warszawsko-praskiej w homilii zachęcał do dzielenia się radosną nowiną o Bożym Narodzeniu poprzez dobre uczynki.

Powiada prorok Izajasz, że naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Ta prawda i dziś jest aktualna, kiedy z grzechu powstajemy do życia w łasce uświęcającej, stając się na nowo dziećmi Bożymi. Zechciejcie wszyscy przyjąć tę radosną nowinę i przepowiadać wszystkim wokół – słowami, ale szczególnie dobrymi czynami, które będą potwierdzeniem waszej wiary w Dziecię Jezus, które przyszło na świat z miłości do nas. Budujcie nową społeczność – szlachetniejszą, godniejszą i jakby powiedział błogosławiony prymas Stefan: budujcie cywilizację miłości. „Podnieś rękę Boże Dziecię! Błogosław Ojczyznę miłą!”

Biskup Jacek Grzybowski podczas homilii mówił o braterstwie między ludźmi, wynikającym z Bożego Narodzenia.

Jeśli Bóg stał się człowiekiem to każdy jest mi bratem i siostrą. Jeśli Bóg nie wzgardził człowiekiem, to ja powinienem zrobić wszystko, aby każdy człowiek przy mnie czuł się bezpiecznie. To jest w dzisiejszych czasach ogromne wyzwanie. To jest świadectwo, które my jako wspólnota Kościoła powinniśmy dawać światu. Prosi nas o to papież Franciszek. Adoracja, ubóstwo, braterstwo – w Jezusie, Bogu wcielonym, te ideały mogą stać się ciałem, jeśli tylko dokonamy głębokiego aktu wiary.

fot. Karolina Błażejczyk

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży