Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Miłosierdzia Bożego, Ząbki
ul. 11 Listopada 4
05-091 Ząbki
06: 30
07: 00poza wakacjami
17: 30poza wakacjami
18: 00
07: 00
08: 30
10: 00
10: 00w dolnym kościele z udziałem przedszkolaków i najmłodszych dzieci poza wakacjami
11: 30z udziałem dzieci szkoły podstawowej
13: 00poza wakacjami
18: 00
08: 00 – 21: 00oprócz wtorków
Ks. Balicki Jan, od 26.08.2012
Ks. Trojanowski Władysław, 14.09.1998 – 09.06.2007
† Ks. Kulesza Wacław, 15.02.1988 – 04.09.1998 (†)
† Ks. Kulesza Wacław, 01.01.1984 –15.02.1988, organizator parafii, budowniczy kościoła i plebanii
Ks. Jastrzębski Dawid, 27.08.2014 – 27.08.2020
Ks. Czeluściński Paweł Piotr, 27.08.2014 – 25.08.2019
Ks. Bąk Paweł, 30.08.2009 – 27.08.2014
Ks. Mądry Albert, 26.08.2009 – 27.08.2014
Ks. Chojnicki Grzegorz, 01.07.2006 – 29.08.2009
Ks. Reda Jarosław, 01.07.2006 – 29.08.2009
Ks. Szymański Zbigniew, 30.11.2004 – 01.07.2006
Ks. Adler Emil, 20.06.2003 – 20.06.2006
Ks. Stępień Wojciech Robert, 29.06.2002 – 30.11.2004
Ks. Śpiewak Zbigniew, 28.06.2003 – 03.07.2004
Ks. Gugała Dariusz, 18.06.2002 – 20.06.2003
Ks. Kucharski Grzegorz, 29.06.2002 – 26.03.2003
Ks. Kozłowski Marek, 01.07.1999 – 29.06.2002
Ks. Serafin Marek, 24.06.1999 –17.06.2002
† Ks. Kulesza Jan, 12.06.1984 –10.07.1999
Ks. Wyszyński Piotr, 28.06.1997 – 01.07.1999
Ks. Ciesielski Sylwester, 20.06.1997 – 24.06.1999
Ks. Bajger Piotr, 30.06.1995 – 28.06.1997
Ks. Gąsiorek Marek, 19.08.1991– 22.06.1995
† Ks. Wieczorek Dariusz, 15.06.1989 –19.08.1991
Ks. Węgrzynowicz Ireneusz, 10.06.1987 –15.06.1989
Ks. Nowacki Józef, 1985 –1987
Ks. Kulikowski Antoni, 13.06.1984 –1985
Ks. Kałęcki Józef, 04.02.2016 –10.08.2016
† Ks. Janicki Marek, 29.08.2009 –15.04.2015
Ks. Matuszewski Mateusz, 30.06.2001– 28.08.2011
† Ks. Kulesza Jan, 10.07.1999 – 01.08.2009
Ks. Bajger Piotr, 30.06.2000 – 30.06.2001
Liczba parafian: 9200
Parafię erygował kard. Józef Glemp 15 lutego 1988 roku z części parafii Świętej Trójcy w Ząbkach.

Parafię erygował kard. Józef Glemp 15 lutego 1988 roku z części parafii Świętej Trójcy w Ząbkach. Jej początki związane są z osobą ks. Wacława Kuleszy, którego władza kościelna skierowała z dniem 10 października 1982 roku do organizowania nowego ośrodka duszpasterskiego. 31 marca 1983 roku Wydział Urbanistyki m.st. Warszawy zatwierdził lokalizację terenu pod budowę kościoła.

24 sierpnia 1983 roku bp Jerzy Modzelewski odprawił pierwszą Mszę świętą na ołtarzu polowym i poświęcił plac. Po krótkim czasie, 12 grudnia, kard. Józef Glemp poświęcił tymczasową kaplicę o powierzchni 200 m², a 1 stycznia 1984 roku ustanowił ośrodek duszpasterski. Od tego czasu trwały starania o pozwolenie na budowę budynku katechetycznego i świątyni. Gdy 12 czerwca 1986 roku uzyskano tytuł prawny do gruntów parafialnych, rozpoczęły się intensywne prace przy budowie. Budynek katechetyczny poświęcił kard. Józef Glemp 28 grudnia 1986 roku. 13 września 1988 roku ksiądz prymas wmurował kamień węgielny pod świątynię (pochodzi z grobu św. Faustyny, poświęcił go Jan Paweł II).

W uroczystość Narodzenia Pańskiego w roku 1992 bp Kazimierz Romaniuk, stojący na czele nowo powstałej diecezji warszawsko-praskiej, poświęcił świątynię. 31 marca 1993 roku zawieszono w wieży kościoła trzy dzwony. Wykonano w prezbiterium mozaikę i umieszczono figurę Chrystusa Miłosiernego. W 1996 roku zakupiono organy elektroniczne „Johannus”, wykonano ołtarz główny i lektorium z marmuru. W 1997 roku powstały stacje Drogi Krzyżowej. W sierpniu i wrześniu położono granit na schodach wejściowych. W następnych latach wykonano sześć witraży od strony ul. 11 Listopada, wstawiono 110 ławek dębowych.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 30 kwietnia 2000 roku, bp Kazimierz Romaniuk konsekrował kościół. On także 26 października 2001 roku odsłonił i poświęcił pomnik Prymasa Tysiąclecia (dzieło prof. Czesława Dźwigaja z Krakowa) stojący na schodach.

Ks. Żabicki Rafał, do 02.06.2012
S. Pańko Dorota CSFN, do 01.08.1998
S. Solich Tomasza Iwona CSL, do 15.08.1997
Ks. Rowicki Grzegorz, do 18.05.1991
Ząbki: Adama Asnyka, Józefa Bema, Gen. Władysława Bortnowskiego, I Brygady, ks. Konstantego Budkiewicza, Józefa Chłopickiego, Cicha, Cisowa, Jana Henryka Dąbrowskiego, Drewnicka, Konstantego I. Gałczyńskiego, Górnośląska, Graniczna, Gwiaździsta, Gen. Józefa Hallera, Hubalczyków, Jana III Sobieskiego, Jana Kochanowskiego, Kolejowa, Kombatantów, Marii Konopnickiej, ks. Wacława Kuleszy, Adama Leszyckiego, Leśna, Leopolda Lisa-Kuli, 11 Listopada, Łąkowa (do Nowej), Adama Mickiewicza (do Nowej), Modrzewiowa, Stanisława Moniuszki, Na Bagnie, Gabriela Narutowicza, Niepodległości, Cypriana Kamila Norwida, Nowa (parzyste), Elizy Orzeszkowej, Ignacego Paderewskiego, Parkowa, Piaskowa, Pogodna, Ks. Jerzego Popiełuszki, Prosta, Bolesława Prusa, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Radzymińska, Karola Rychlińskiego, Henryka Sienkiewicza, ks. Piotra Skargi, Gen. F. Sławoja Składkowskiego, Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Józefa Sowińskiego, Spokojna, Stefana Starzyńskiego, Stefana Batorego, Wita Stwosza, Szpitalna, Torfowa (do Nowej), Wesoła, Wierzbowa, Stanisława Wigury, Wilcza, Wojska Polskiego, Wolności, Piotra Wysockiego, Stanisława Wyspiańskiego, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Zakopiańska, Stefana Żeromskiego, Franciszka Żwirki

Kaplica szpitalna MB Częstochowskiej w Drewnicy, Ząbki, ul. Rychlińskiego 1

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni), Ząbki, ul. Wilcza 8 (Wydawnictwo Apostolicum), tel. 22 771 52 00

Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła (Michalitki), Ząbki, ul. 11 Listopada 4, tel. 22 762 40 90