Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Matki Bożej Różańcowej, Wielgolas
ul. Kościelna 1
05-334 Wielgolas
25 799 21 67,
504 220 855
9: 00 lub 16: 00, wg ogłoszeń
07: 30
09: 00
11: 15
Ks. Franczak Dariusz, od 04.02.2016
Ks. Rakoczy Arkadiusz Stanisław, 29.08.2009 – 04.02.2016
Ks. Zoch-Chrabołowski Kazimierz, 24.06.1999 – 29.08.2009
Ks. Kasprzak Marek, 26.07.1995 – 24.06.1999
† Ks. Szymański Władysław, 22.06.1994 – 26.07.1995
Ks. Wierzbicki Wojciech, 06.09.1991– 22.06.1994
Ks. Gąsiorowski Jan, 08.07.1986 – 06.09.1991
† Ks. Serżysko Hieronim, 08.03.1983 – 08.07.1986
† Ks. Kuśmierczyk Janusz, 03.05.1975 – 08.03.1983
† Ks. Wilkowski Kazimierz, 16.03.1972 – 03.05.1975
Ks. Konieczny Ludwik, 31.01.1965 –16.03.1972
† Ks. Koryś Wacław, 25.08.1957 – 31.01.1965
Ks. Marczak Andrzej, 07.09.1952 – 25.08.1957
Ks. Rogowski Paweł, 30.06.2000 – 25.04.2001
Liczba parafian: 1583
Parafię erygował Kard. Stefan Wyszyński 27 lipca 1952 roku z części parafii Latowicz.

Parafię erygował Kard. Stefan Wyszyński 27 lipca 1952 roku z części parafii Latowicz. W miejscowości Wielgolas nieopodal drogi od dawna stały trzy krzyże, na pobliskiej sośnie umieszczony był obraz MB Częstochowskiej, a obok sosny biło źródło, którego woda – według wiary ludu – uzdrawiała chorych i sprowadzała łaski. Nasilenie nabożeństw przypadło na lata po pierwszej wojnie światowej. W 1930 r. powstała myśl wystawienia kaplicy w miejscu powszechnie otaczanym czcią, a w 1931 r. poświęcono kamień węgielny i rozpoczęto budowę. Na placu ofiarowanym przez p. Wyleżyńskich, właścicieli Wielgolasu, staraniem Ks. Stefana Antosiewicza, proboszcza Latowicza, powstała kaplica w stylu polskiego baroku według planów arch. Michała Sławińskiego. Poświęcił ją Ks. Franciszek Bakalarczyk, dziekan miński w 1934 r. Od 1933 roku przynajmniej raz na miesiąc proboszcz latowicki odprawiał tu Mszę Św. Jednocześnie założono księgę, w której spisywano otrzymane łaski. Pierwszym administratorem, a potem proboszczem parafii, został Ks. Andrzej Marczak, który zamieszkał w gospodarstwie odstąpionym przez jedną z wiernych. W 1953 r. wybudowano murowaną plebanię, potem oborę i stodołę. Ks. Marczak podjął starania o budowę kościoła; projekt przygotował arch. Zygmunt Konarzewski z Warszawy, a budowę rozpoczął w 1957 r. Ks. Wacław Koryś. Proboszczowi udało się zmobilizować wiernych do wyrobu cegieł i innych prac przy budowie kościoła, i mimo wielkich trudności (także ze strony władz państwowych) ukończyć budowę kościoła. Świątynię konsekrował Kard. Stefan Wyszyński 2 lipca 1961 roku. W 1966 r. miejsce było jednym z trzech sanktuariów maryjnych na terenie obecnej Diecezji Warszawsko-Praskiej. W roku 2000 Bp Kazimierz Romaniuk ustanowił sanktuarium kościołem stacyjnym Roku Jubileuszowego. Od 2003 roku wznowiono zostały pierwszo sobotnie czuwania maryjne w Sanktuarium.

† Ks. Prus Marian, do 26.06.1960
† Ks. Sikora Jan, do 17.12.1950
Borówek, Budy Wielgoleskie, Transbór, Wielgolas