Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Narodzenia Pańskiego, Warszawa-Witolin
ul. Ostrobramska 72
04-175 Warszawa
06: 30poza wakacjami
07: 00
08: 00
17: 00w I piątek miesiąca
18: 00
07: 00
09: 00
10: 00
11: 00z udziałem dzieci
12: 00
18: 00
08: 00 – 18: 00
Ks. Kowalczyk Grzegorz, od 01.07.2015
Ks. Sękalski Roman, od 01.10.2010
Ks. Hou John, od 04.11.2015
† Ks. Majcher Zenon, 01.02.1985 –18.12.2014 (†), organizator parafii, budowniczy kościoła i plebanii
Ks. Kowalczyk Grzegorz, 09.01.2015 – 01.07.2015
Ks. Białobrzeski Paweł, 26.08.2015 – 26.08.2021
Ks. Stonio Dariusz, 27.08.2014 – 26.08.2017
Ks. Młynik Janusz, 28.08.2011– 26.08.2015
Ks. Włoch Michał, 28.08.2011– 27.08.2014
Ks. Bodecki Krzysztof, 01.07.2006 – 28.08.2011
Ks. Mądry Grzegorz, 23.08.2006 – 28.08.2011
Ks. Kalinowski Paweł, 03.07.2004 – 01.07.2006
Ks. Osiadacz Tomasz, 09.09.2003 – 01.07.2006
Ks. Ożóg Marcin, 30.06.2001– 03.07.2004
Ks. Ludwiczak Przemysław, 18.06.2001– 09.09.2003
Ks. Kietliński Krzysztof, 26.06.1998 – 30.06.2001
Ks. Matuszewski Mateusz, 26.06.1998 – 30.06.2001
Ks. Figauzer Piotr, 22.06.1995 –18.06.1998
Ks. Osiadacz Tomasz, 22.06.1995 –18.06.1998
Ks. Leda Eugeniusz, 27.06.1992 – 30.06.1995
Ks. Cąkała Krzysztof Michał, 30.06.1993 – 22.06.1995
Ks. Strzyż Jan, 15.06.1988 – 27.06.1992
Ks. Zaraś Henryk Michał, 15.06.1985 –15.06.1988
O. Kulesik Przemysław CP, 25.03.1985 –1986
Ks. Kania Ryszard, 16.06.1986 – b.d.
O. Koszorz Antoni SVD, 01.11.2007 – 01.04.2021
Ks. Sztajerwald Tomasz, 01.07.2007 – 29.08.2009
Ks. Klimek Piotr, 22.06.1995 – 22.06.2005
Ks. Mazurkiewicz Paweł Zbigniew, 03.07.2004 – 01.05.2005
Liczba parafian: 11500
Parafię erygował Kard. Józef Glemp 25 stycznia 1985 roku z części parafii Najczystszego Serca Maryi w Warszawie-Grochowie.

Parafię erygował Kard. Józef Glemp 25 stycznia 1985 roku z części parafii Najczystszego Serca Maryi w Warszawie-Grochowie. Tutejsze osiedle mieszkaniowe powstało w latach 1976-1979 i składa się z 22 bloków. Natomiast nazwy ulic pochodzą z lat trzydziestych, kiedy to oficerowie oddziałów stacjonujących w Wilnie zostali przeniesieni do Warszawy i uzyskali przywilej nadania nazw ulicom na Górkach Grochowskich. Starania o lokalizację rozpoczęły się z początkiem roku 1983. W kończącym się stanie wojennym, po dziesięciu miesiącach, załatwiono sprawy notarialne, geodezyjne, projektowe i uzgodnienia branżowe. 17 października 1983 roku Wydział Architektury wydał pozwolenie na budowę wznoszonego już budynku katechetyczno – administracyjnego. Rektor organizowanej wspólnoty od stycznia do kwietnia 1985 roku w Urzędzie m.st. Warszawy złożył wizytę 37 razy. We wspomnienie Bł. Władysława z Gielniowa, patrona Warszawy, 25 września 1983 roku, w prowizorycznej drewnianej kapliczce (raczej z drewnianym zadaszeniem nad ołtarzem) pierwszą Mszę Św. na placu odprawili Ks. prał. Franciszek Foks i Ks. Zenon Majcher. Już w sierpniu 1983 roku rozpoczęły się prace przy wznoszeniu budynku katechetyczno-administracyjnego; najpierw w jego przyziemiu, a potem na parterze przez 5 lat była kaplica. W uroczystość Chrystusa Króla, 20 listopada 1983 roku, Bp Jerzy Modzelewski poświęcił plac pod budowę i krzyż. Głównym projektantem świątyni jest mgr arch. Andrzej Gniazdowski, konstrukcje opracował mgr inż. Adolf Derentowicz. Pasterkę roku 1983, już w podziemiach obiektu, odprawił Kard. Józef Glemp. Od 1 maja 1984 roku Msze Św. sprawowane są codziennie, a od 1 września rozpoczęła się katechizacja. 16 listopada 1984 roku, po roku budowy, Bp Władysław Miziołek poświęcił budynek katechetyczno – administracyjny. Dokładnie rok później, we wspomnienie MB Ostrobramskiej, gdy zalany był strop nad kościołem dolnym, Kard. Józef Glemp, w asyście Bp. Jerzego Modzelewskiego, wmurował kamień węgielny (z Betlejem, Wilna i Watykanu); podpisy na akcie złożyło wcześniej 1.000 osób zaangażowanych w budowę. 27 lipca 1988 roku przeniesiono Najświętszy Sakrament do dolnego kościoła (kaplicę w domu katechetycznym zmieniono na sale katechetyczne), z kolei 16 listopada 1994 roku uroczyście przeniesiono Pana Jezusa do górnego kościoła. Biskup Romaniuk 25 grudnia 1997 roku, ustanowił przy parafii sanktuarium MB Ostrobramskiej zwanej też MB Miłosierdzia. Świątynię konsekrował Bp Kazimierz Romaniuk podczas Pasterki w 1999 r., gdy Jan Paweł II zainaugurował obchody Wielkiego Jubileuszu. Na dziedzińcu stoi statua Niepokalanej (odlew z 1933 r., na 250 rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej). Z parafii, począwszy od 1984 r., co roku wyrusza Praska Pielgrzymka Rodzin, której przewodnikiem jest Ks. Proboszcz.

Ks. Żak Łukasz, do 11.06.2011
Ks. Legucki Rafał, do 28.04.2008
Ks. Kalinowski Tomasz, do 04.06.2005
Ks. Górecki Paweł MSF, do 2002
Ks. Jasionek Wojciech, do 24.05.1997
Ks. Nagraba Artur, do 27.05.1995
Ks. Stępniewski Piotr, do 21.05.1994
Ks. Jarzyna Wojciech, do 22.05.1993
Ks. Górecki Tomasz MSF, do 1992
S. Capiga Sylwia Klara VSM
S. Gosk Izabela CSSMA
Praga-Południe: Bełżecka (do Zamienieckiej), Celownicza, Dęblińska, gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” (parzyste od Nowaka-Jeziorańskiego), Grochowska (nieparzyste od kanałku za Biskupią do Tarnowieckiej), Jarocińska (do Tarnowieckiej), Jubilerska, Komorska (do Łukowskiej), Łukowska (nieparzyste do Zamienieckiej, parzyste do Tarnowieckiej), Mglista, Optyków, Osiecka (do Łukowskiej), Ostrobramska (do Zamienieckiej), Perkuna (do Fieldorfa), Precyzyjna, Pustelnicka (do Tarnowieckiej), Marii Rodziewiczówny, Witolińska, Zamieniecka (parzyste od Nowaka-Jeziorańskiego do Łukowskiej)

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Warszawa, ul. Ostrobramska 72, tel. 22 879 86 71