Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Św. Brata Alberta, Warszawa-Wesoła (Zielona)
ul. Szeroka 2
05-075 Warszawa-Wesoła
07: 00poza Adwentem o 8: 00
18: 00
08: 00
09: 30
11: 00z udziałem dzieci
12: 30
18: 00
07: 30 – 17: 30
13: 30 – 17: 30
Ks. Karwacz Marek, od 27.08.2020
† Ks. Skarpetowski Józef, 01.02.1989 – 01.07.2018
† Ks. Wachowicz Edward, 15.04.1988 – 01.02.1989
† Ks. Wachowicz Edward, 28.02.1988 –15.04.1988
Ks. Lao Arkadiusz, 26.08.2018 – 27.08.2020
Ks. Winiarek Piotr, 26.08.2016 – 26.08.2018
Ks. Żak Łukasz, 28.08.2011– 26.08.2016
Ks. Włoch Michał, 28.06.2008 – 28.08.2011
Ks. Skowyra Zbigniew, 02.09.2004 – 28.06.2008
Ks. Zdanowicz Marek, 03.07.2004 – 02.09.2004
Ks. Owczarek Emil, 20.06.2000 – 03.07.2004
Ks. Adler Emil, 20.06.1997 – 20.06.2000
Ks. Bieniecki Przemysław, 30.06.1994 – 28.06.1997
† Ks. Skarpetowski Józef, 01.07.2018 –11.02.2020 (†)
† Ks. Kalinowski Stanisław, 03.09.1991–1994
Liczba parafian: 4300
Parafię erygował Kard. Józef Glemp 28 lutego 1988 roku z części parafii MB Zwycięskiej w Rembertowie i Opatrzności Bożej w Wesołej.

Parafię erygował Kard. Józef Glemp 28 lutego 1988 roku z części parafii MB Zwycięskiej w Rembertowie i Opatrzności Bożej w Wesołej. Ośrodek duszpasterski istniał tu jednak już dawniej, bo 2 maja 1985 r. Kuria Metropolitalna Warszawska udzieliła zezwolenia na odprawianie Mszy św. polowej na czas budowy kościoła. Budową zajmował się Ks. Edward Wachowicz. Pozwolenie na stałe przechowywanie Najświętszego Sakramentu w kaplicy utworzonej w budującym się domu parafialnym zostało udzielone 9 kwietnia 1986 r.

Kościół zaprojektował arch. dr Janusz Stępkowski, a konstrukcję obliczał inż. Janusz Zdrojewski. Fundamenty pod kościół zaczęto zakładać w kwietniu 1987 r. Kamień węgielny, wzięty z kościoła Sióstr Albertynek w Krakowie, poświęcony przez Ojca Św. Jana Pawła II w czasie jego drugiej pielgrzymki do Polski, wmurował Kard. Józef Glemp 23 października 1990 roku. Natomiast 14 września 1999 roku Bp Kazimierz Romaniuk poświęcił krzyż, który następnie zamontowano na wierzchołku ściany frontowej. 7 października 2005 roku Abp Sławoj Leszek Głódź poświęcił dzwony.

S. Szymańska Agnieszka CSNJ, do 02.08.2006
Ks. Franczak Dariusz, do 21.05.1994
S. Remiszewska Irena CSSF, do 15.08.1991
Wesoła: Brata Alberta, Błękitna, Bohaterów z Kopalni „Wujek”, Borowa, Borowika, Bukowa, Ciasna, Dębowa, Długa (do Jagodowej), Dobra, Dzielna, Aleksandra Fredry, Gajowa, Gazowa, Głucha, Grabiny, Jagiellońska, Jagodowa, Jana Kasprowicza, Jana Kochanowskiego, Kościelna, Ignacego Krasickiego, Krótka, Letnia, Liściasta, Literatów, Antoniego Pankracego Łaguny, Malinowa, Jana Andrzeja Morsztyna, Gabriela Narutowicza, Juliana Ursyna Niemcewicza (do Za Dębami), Nowa, Elizy Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Piękna, Podleśna, Polna, Bolesława Prusa (do Narutowicza), Przejazdowa, Mikołaja Reja, Rembertowska, Rysia, Juliusza Słowackiego, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Szeroka (do Za Dębami), Szosowa, Środkowa, Tęczowa, Juliana Tuwima, Urocza, Warszawska, Wierzbowa, Wilanowska, Wiśniowa, Wschodnia, Wspólna (do Jagodowej), Współczesna, Zachodnia, Zaciszna, Zagajnikowa, Zaułek, Żeglarska, Żytnia