Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Zmartwychwstania Pańskiego, Warszawa-Targówek
ul. Księcia Ziemowita 39
03-788 Warszawa
07: 00w adwencie
07: 30w piątki oprócz adwentu i wakacji
16: 30w styczniu od poniedziałku do piątku
18: 00oprócz adwentu; w styczniu tylko w sobotę
09: 00
11: 00z udziałem dzieci
12: 15oprócz wakacji
16: 30
21: 00 – 22: 00w środy
16: 00 – 16: 30oprócz uroczystości
Ks. Banaszek Adam, od 26.08.2017
Ks. Walkiewicz Grzegorz, 26.08.2021– 31.10.2021
Ks. Kosiorek Grzegorz, od 01.09.2020
† Ks. Wojciechowski Zbigniew Feliks, 03.03.1996 – 20.06.2003
Ks. Trzciński Roman, 01.07.1993 – 03.03.1996
Ks. Nowosielski Mirosław, 01.07.1992 – 01.07.1993
† Ks. Wudarkiewicz Zygmunt Antoni, 28.06.1984 – 01.07.1992
† Ks. Zakrzewski Franciszek, 01.04.1960 – 28.06.1984
† Ks. Weber Kazimierz, 12.04.1947 –13.02.1960 (†)
† Ks. Potocki Józef Adam, 11.04.1937 –12.04.1947
Ks. Krocin Eustachy, 01.11.1919 – 20.01.1937, organizator parafii, budowniczy kościoła i plebanii
† Ks. Dupczyk Jerzy, 19.08.1991– 03.09.1992
Ks. Czarnołęcki Mirosław, 15.06.1985 –1986
Ks. Studziński Jan, 25.05.1981–13.06.1985
Ks. Kmieć Tadeusz, 08.06.1974 – 25.05.1981
† Ks. Skiełczyński Zbigniew, 27.07.1973 – 08.06.1974
Ks. Sąpor Józef, 05.06.1973 – 27.07.1973
Ks. Miazek Jan, 18.01.1969 – 05.06.1973
Ks. Dobrzyński Mariusz, 10.06.1968 –18.01.1969
† Ks. Rudnicki Ryszard Jerzy, 12.07.1967 –10.06.1968
† Ks. Bednarczyk Czesław, 21.09.1965 –12.07.1967
Ks. Starszyk Jan, 01.06.1963 – 21.09.1965
† Ks. Brzozowski Zbigniew, 10.06.1961– 01.06.1963
Ks. Misztal Antoni, 14.10.1957 –10.06.1961
Ks. Stokowski Tadeusz, 13.02.1956 –14.10.1957
Ks. Walendzik Andrzej, 31.12.1956 –13.02.1957
Ks. Barszczewski Stanisław, 01.09.1955 –15.06.1956
† Ks. Leśniak Franciszek, 01.11.1953 – 01.09.1955
† Ks. Kozłowski Józef Adam, 01.09.1952 – 01.11.1952
Ks. Paliński Michał, 01.09.1951– 01.09.1952
† Ks. Ciepielewski Bogdan, 27.09.1948 – 09.09.1951
† Ks. Tarnowski Janusz, 14.04.1947 – 27.09.1948
† Ks. Gosiewski Adam, 25.05.1946 –14.04.1947
† Ks. Sobczak Stanisław, 03.02.1945 – 25.05.1946
Ks. Małek Stanisław, b.d. – 03.02.1945
Ks. Kleps Henryk, 13.06.1985 –16.06.1986
Liczba parafian: 3100
Parafię powołał do istnienia Metropolita Warszawski kard. Aleksander Kakowski, dekretem z 25.10.1919 r., jako wotum wdzięczności za odzyskanie przez Polskę niepodległości, jej „zmartwychwstanie”.

Parafię powołał do istnienia Metropolita Warszawski kard. Aleksander Kakowski, dekretem z 25.10.1919 r., jako wotum wdzięczności za odzyskanie przez Polskę niepodległości, jej „zmartwychwstanie”. Projektantem kościoła jest wybitny polski architekt okresu międzywojennego Stefan Szyller (1857-1933). Kamień węgielny został poświęcony przez bł. Ks. Ignacego Kłopotowskiego, ówczesnego dziekana Praskiego. Konsekracji dokonał pierwszy w II RP Nuncjusz Apostolski Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI, zaś w 85 rocznicę jej powstania – w 2004 r., uroczyście nawiedził ją pierwszy w Polsce po okresie komunizmu Nuncjusz Apostolski abp Józef Kowalczyk, późniejszy Prymas Polski. Dnia 9.09.2012 r. kościół, po kapitalnym remoncie przeprowadzonym w latach 2009-2012, został rekonsekrowany przez abp Celestino Migliore, obecnego Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Parafia posadowiona na Targówku Fabrycznym, który stał się częścią m. st. Warszawy w 1916 r., w okresie międzywojennym świetnie się rozwijała, ilość parafian wzrosła z 3 do 12 tysięcy. Dramatem była II wojna światowa – ze względu na koncentrację przemysłu Targówek był bombardowany we wrześniu 1939 r., zaś największą wojenną tragedią okazała się łapanka przeprowadzona 25.08.1944 r. Hitlerowcy wywieźli wówczas z parafii ok. 4 tys. mężczyzn w obawie przed ich udziałem w Powstaniu Warszawskim. Wydarzenie to upamiętnia tablica wmurowana przy wejściu do kościoła. W okresie komunizmu Targówek Fabryczny miał być strefą przemysłową, dlatego też był systematycznie wyludniany i niszczony. Zmiany, dla dzielnicy i dla parafii, nastąpiły w wolnej Polsce po 1989 r. W 1999 r. kościół i budynki kościelne (drewniana dzwonnica i plebania) zostały uznane za zabytek architektoniczny, w latach 2006-12 miał miejsce kapitalny remont całego zabytkowego zespołu kościelnego, w 2000 r. mieszkańcy uzyskali formalne prawo pobytu na tym terenie, a w 2009-2012 przynajmniej część z nich, odzyskała własność budynków i gruntów, zaś w latach 2008-12 powstały nowe połączenia komunikacyjne (wiadukt i stacja kolejowa: Zacisze-Wilno), nowoczesny wielobranżowy sklep i przede wszystkim nowa dzielnica mieszkaniowa – Wilno. W tym czasie na terenie kościelnym pobudowano dom parafialny św. Józefa i Dom Dobrego Pasterza, w których obecnie mieszczą się parafialne ośrodki edukacyjne: Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Iskierka” oraz, prowadzona przez Fundację Edukacyjną „Non verba”, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Achillesa Ratti.

† Ks. Polak Andrzej
S. Wołąs Lucyna SAC
Targówek: Księżnej Anny, Piotra Bardowskiego, Beczkowa, Birżańska, Bukowiecka (od torów), Chemiczna, Ciemna, Ciżemki, Dziewanny, Dźwińska, Grobelska, Gwarków (do przejazdu), Hutnicza, Janowiecka, Jeleniogórska, Jesiotrowa, Józefowska, Kijowska, Klementowicka, Klukowska, Krzewna, Lniana, Ludwicka, Łubinowa, Matuszewska, Mieszka I, Miłosierna, Montwiłłowska, Naczelnikowska, Nałęcz, Niedotrzymska, Niesulicka, Nieświeska, Odległa, Ołycka, Palmirska, Plac Ostrej Bramy, Plac Ratuszowy, Plac Trynopolski, Pohulanka, Ponarska, Przecławska, gen. Tadeusza Rozwadowskiego (od torów), Rudnicka, Rybieńska, Rzeczna, Siarczana, Skorpiona, Sterdyńska, Swojska, Szklana, Szprotawska, Trojanowska, Utrata, Wierna, Wszeborska, Zabraniecka, Zamkowa, Księcia Ziemowita, Żmudzka