Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Św. Wincentego à Paulo, Warszawa-Targówek
ul. św. Wincentego 81
03-530 Warszawa
07: 00
18: 00
07: 00
08: 00drewniany kościół
08: 30
09: 00drewniany kościół
10: 00
10: 00drewniany kościół
11: 00drewniany kościół
11: 30
12: 00drewniany kościół
13: 00
13: 00drewniany kościół
18: 00
Ks. Olędzki Wojciech, od 26.08.2012
Ks. Prus Kamil, od 26.08.2021
Ks. Zając Dariusz, od 25.08.2019
Ks. Zielak Henryk, od 26.08.2016
Ks. Pieniak Wojciech, od 25.08.2019
Ks. Markowski Stanisław, 22.06.1994 –19.12.2006
† Ks. Hermanowicz Stanisław, 23.01.1972 – 22.06.1994
Ks. Włodarczyk Franciszek, 15.11.1962 –1971
† Ks. Majchrzak Tadeusz, 01.09.1953 –16.10.1962
Ks. Waś Zdzisław, 01.09.1952 – 01.09.1953
† Ks. Osmólski Wiesław, 1971– 23.01.1972
† Ks. Fertak Kazimierz, 16.10.1962 –15.11.1962
Ks. Waś Zdzisław, 01.03.1947 – 01.09.1952
Ks. Szajko Artur, 11.03.2016 – 20.08.2021
Ks. Pieniak Wojciech, 23.05.2010 – 25.08.2019
Ks. Abramowski Krzysztof, 23.08.2009 –11.03.2016
Ks. Szymański Zbigniew, 28.08.2011– 26.08.2012
Ks. Kulbat Krzysztof Zbigniew, 18.12.2006 – 28.08.2011
Ks. Niewęgłowski Dariusz, 01.07.2006 – 29.08.2010
Ks. Zieliński Paweł, 03.07.2004 –17.05.2010
Ks. Kazimierczuk Tomasz, 30.06.2000 – 29.08.2009
Ks. Figauzer Piotr, 20.06.2003 – 01.07.2006
Ks. Konkol Zdzisław, 28.10.1999 – 31.07.2004
Ks. Krzyżewski Janusz, 01.07.1999 – 24.06.2004
Ks. Kowalczuk Józef, 28.06.1996 – 01.10.2003
Ks. Pawlak Robert Marek, 25.06.1999 – 20.06.2000
Ks. Kurowski Adam, 01.08.1998 – 01.07.1999
Ks. Walicki Dariusz, 30.06.1994 – 01.07.1999
Ks. Milewski Piotr, 28.06.1997 – 27.08.1998
Ks. Dobosz Ryszard, 30.06.1994 – 28.06.1997
Ks. Uzdowski Marek, 21.06.1990 – 28.06.1996
† Ks. Kaniewski Paweł Waldemar, 19.09.1989 – 22.06.1994
Ks. Rusinowski Andrzej, 03.07.1990 – 22.06.1992
† Ks. Kaszyński Jerzy, 21.06.1990 – 23.01.1991
† Ks. Wawrzyniak Stanisław Jerzy, 15.06.1988 – 21.06.1990
Ks. Dujka Stanisław, 20.05.1978 –15.09.1989
Ks. Panek Jerzy, 13.06.1984 –15.06.1988
† Ks. Zdziebłowski Wojciech, 25.05.1979 –13.06.1984
† Ks. Wróbel Czesław, 28.05.1977 – 25.05.1979
Ks. Kołodziejski Stanisław, 22.06.1974 – 28.05.1977
† Ks. Fertak Kazimierz, 01.09.1956 –15.02.1962
Ks. Zieliński Kazimierz, do 05.08.1958
† Ks. Pawlina Leon, 1953 –1956 (†)
Ks. Dębowski Jerzy Zygmunt, 19.06.2006 – 30.07.2015
† Ks. Rutkowski Franciszek, 29.08.2009 – 30.07.2015
Ks. Zych Antoni, 29.08.2010 – 01.10.2014
Ks. Zieliński Paweł, 17.05.2010 – 29.08.2010
Ks. Banaszek Cezary, 20.06.1997 –19.06.2006
Ks. Kowalczuk Józef, 01.10.2003 –15.03.2006
† Ks. Rółkowski Mirosław, 16.11.1985 –15.09.2002 (†)
† Ks. Płudowski Józef, 18.07.1978 – 22.11.2001 (†)
† Ks. Rybak Kazimierz, 30.06.2000 – 30.08.2001
Ks. Bieńkowski Leszek, 22.06.1996 – 20.06.2000
† Ks. Paluk Franciszek, 23.08.1977 – 24.06.1999
† Ks. Hermanowicz Stanisław, 22.06.1994 – 04.10.1998 (†)
Ks. Wolski Andrzej, 22.06.1993 – 09.09.1998
† Ks. Nawrocki Czesław, 21.01.1991– 30.06.1995
Ks. Bieńkowski Leszek, 21.06.1990 – 22.06.1995
Ks. Dobosz Ryszard, 27.06.1992 – 30.06.1994
† Ks. Szwedkowicz Leszek Franciszek, 30.06.1993 – 09.11.1993
Ks. Pajkowski Jacek, 22.06.1992 – 22.06.1993
Ks. Wojtas Paweł, 15.09.1991– 09.04.1992
† Ks. Ciećwierz Józef, 15.02.1983 –19.08.1991
† Ks. Godlewski Marian, 12.06.1982 –19.08.1991
† Ks. Kwiecień Wiesław Jerzy, 13.05.1988 – 21.06.1990
Ks. Wroński Piotr CSMA, 25.06.1984 –13.05.1988
Ks. Czajkowski Antoni, 11.11.1978 –15.02.1983
Ks. Kowalski Stanisław, 24.06.1971–1982
Ks. Walczyński Marian, 05.10.1968 –1982
† Ks. Słomkowski Stanisław, 21.09.1974 – 31.05.1975
† Ks. Osmólski Wiesław, 24.11.1970 – 21.09.1974
Ks. Szczepara Jan, 24.11.1972 –1973
† Ks. Kalinowski Marian, 12.12.1967 –1971
† Ks. Zdebski Karol, 01.09.1960 – 24.11.1970
Ks. Chojecki Michał, 25.10.1961–15.09.1970
† Ks. Arndt Stefan Paweł, 12.09.1969 –1970
Ks. Eysymont Stefan, 1968 –12.09.1969
† Ks. Sydry Stefan, 16.09.1964 – 30.08.1969
Ks. Michałowicz Jan, 11.08.1967 – 25.06.1968
Ks. Kozłowski Feliks, 11.1954 – 26.06.1967
† Ks. Majchrzak Tadeusz, 13.02.1964 – 28.01.1967
† Ks. Lipski Antoni, 21.07.1958 – 25.10.1961
Ks. Ulatowski August, b.d. –1951
† Ks. Kajtaniak Marian, 28.01.1980 – b.d.
Ks. Kwiatkowski Kazimierz, 13.05.1988 – b.d.
Ks. Sumiński Emil, 01.12.1910 – b.d.
Ks. Zając Dariusz, 01.07.2018 – 25.08.2019
Ks. Gąsiorek Marek, 26.08.2016 – 27.08.2020
Ks. Wojno Wojciech, 26.08.2015 – 27.08.2020
Ks. Król Łukasz, 27.08.2014 – 26.08.2016
Ks. Zielak Henryk, 19.06.2006 – 26.08.2016
† Ks. Płudowski Józef, 18.07.1978 – 22.11.2001 (†)
† Ks. Kremer Janusz, 01.07.1999 – 09.09.1999 (†)
Ks. Kowalczuk Józef, 05.02.1994 – 28.06.1996
† Ks. Kremer Janusz, 30.06.1993 – 30.09.1993
† Ks. Godlewski Marian, 12.06.1982 – 31.12.1989
† Ks. Rółkowski Mirosław, 16.11.1985 – 23.09.1988
† Ks. Osmólski Wiesław, 24.11.1970 – 21.09.1974
Ks. Chojecki Michał, 25.10.1961– b.d.
Liczba parafian: 5500
Parafię erygował Kard. Stefan Wyszyński 1 września 1952 roku z części parafii Chrystusa Króla w Warszawie-Targówku i MB Różańcowej w Warszawie-Bródnie.

Parafię erygował Kard. Stefan Wyszyński 1 września 1952 roku z części parafii Chrystusa Króla w Warszawie-Targówku i MB Różańcowej w Warszawie-Bródnie. Pierwszy kościół drewniany p.w. Św. Wincentego à Paulo na Cmentarzu Bródzieńskim wzniesiono przy alei głównej w latach 1887-1888, według projektu Edwarda Cichockiego, z drewna użytego poprzednio do remontu kolumny Zygmunta na Placu Zamkowym. W latach pięćdziesiątych XX w. z terenu Cmentarza Bródzieńskiego wydzielono działkę pod nowy kościół według projektu Stanisława Marzyńskiego. Budowa rozpoczęła się w 1957 r., pierwotnie zgodnie z ustaleniami z 1952 r., miała to być replika mauzoleum – kaplicy hrabiów Przeździeckich ufundowanego pod koniec XIX w. w Warszawie-Koszykach (parafia Św. Barbary). Była to budowla imitująca gotyk z kamiennymi rzeźbami. W czasie II wojny mauzoleum zostało poważnie uszkodzone, w latach pięćdziesiątych rozebrano je i ocalałe elementy przewieziono i osadzono w analogicznych miejscach jak w oryginale. Z kamieniarki mauzoleum zbudowano portal świątyni. 13 lipca 1957 roku Kard. Stefan Wyszyński poświęcił kamień węgielny. Z kolei Bp Wacław Majewski poświęcił świątynię 24 sierpnia 1960 roku. Uroczystej konsekracji dokonał Kard. Józef Glemp 22 września 1984 roku.

Targówek: Biruty (od Św. Wincentego), Borzymowska, św. Cecylii, Chyrowska, Cmentarna, Dalanowska, Gilarska (nieparzyste od Samarytanki), Gościeradowska (od 3), Horodelska, Kolonijna, Kołowa (od Handlowej), Tadeusza Korzona (nieparzyste), Kuniecka, Lidzka, Lusińska, Miedza, Pieta Mondriana, Motycka, Niwa, Obwodowa, Olgierda (od Gościeradowskiej), Pińska, Plac Tulipanów, Płosa, Podobna, Rembrandta, Rogowska, Rzeszowska, Samarytanka (nieparzyste do Gilarskiej), Jana Vermeera, św. Wincentego (nieparzyste do końca cmentarza, parzyste od Piotra Skargi do końca cmentarza), Złotopolska (od 3)

Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii, Warszawa, ul. Św. Wincentego 83, tel. 22 678 97 71