Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Św. Jakuba Apostoła, Warszawa-Tarchomin
ul. Józefa Mehoffera 4
03-131 Warszawa
07: 00
18: 00
08: 00
09: 15
10: 00w kaplicy z udziałem dzieci klas I-III poza wakacjami
11: 00
12: 00w kaplicy z udziałem dzieci przedszkolnych poza wakacjami
12: 30
18: 00
20: 00w wakacje
Ks. Górecki Józef, 20.06.2000 – 30.06.2017
Ks. Drzewiecki Zbigniew Leszek, 30.11.1987 –19.06.2000
Ks. Krzeszowski Henryk, 27.06.1983 – 30.11.1987
Ks. Huk Tadeusz, 12.07.1979 – 27.06.1983
Ks. Załęski Jan, 16.03.1978 –12.06.1979
† Ks. Kuracki Kazimierz, 14.03.1977 –16.03.1978
† Ks. Rutkowski Franciszek, 12.09.1971–14.03.1977
Ks. Zembrzuski Jacek, 17.01.1971–12.09.1971
Ks. Kruszyński Władysław, 01.07.1970 –17.01.1971
† Ks. Janowski Andrzej Ambroży, 13.09.1964 – 01.07.1970
Ks. Sirotkiewicz Jan CFD, 05.10.1951–13.09.1964
Ks. Rączka Wacław, 18.10.1949 – 05.10.1951
† Ks. Zdebski Karol, 08.01.1940 –18.10.1949
Ks. Kubiak Antoni, 20.04.1935 – 08.01.1940
† Ks. Wądołowski Zygmunt, 01.11.1933 – 20.04.1935
Ks. Waś Zdzisław, 26.01.1932 – 01.11.1933
Ks. Bankowski Stanisław, 1912 – 26.01.1932
Ks. Rynkiewicz Józef, do 1912
† Ks. Urbanowski Piotr, 26.08.2012 –19.05.2020 (†)
Ks. Miętek Maciej, 26.08.2016 – 26.08.2017
Ks. Kołbuk Jacek Krzysztof, 28.08.2011– 27.08.2014
Ks. Rajski Zbigniew, 28.06.2008 – 26.08.2012
Ks. Stępień Wojciech Robert, 24.02.2008 – 28.08.2011
Ks. Wnuk Bogusław Józef, 24.06.2004 –19.06.2008
Ks. Rogowski Paweł, 01.07.2006 – 24.02.2008
Ks. Adler Paweł, 02.09.2003 – 01.07.2006
Ks. Główka Piotr, 18.06.1998 – 24.06.2004
† Ks. Wielgolewski Sławomir, 26.06.1998 – 30.06.2000
Ks. Kiełbasiński Marek, 27.08.1996 –18.06.1998
Ks. Sędek Marek Lech, 21.06.1990 –18.06.1998
Ks. Gradziński Marek, 28.06.1996 – 01.08.1996
Ks. Krzemień Jacek Michał, 30.06.1993 – 28.06.1996
Ks. Pałka Jan, 15.06.1989 – 21.06.1990
Ks. Mocarski Stanisław, 10.06.1987 –15.06.1989
Ks. Czyżyk Krzysztof, 15.05.1986 –10.06.1987
† Ks. Paź Marian, 1982 –15.08.1982
† Ks. Kuśmirek Bolesław, 15.06.1981–1982
† Ks. Gajdel Sykstus CFD, 04.10.1962 – 08.08.1964
Ks. Woźniczko Roman CFD, 04.11.1951– 08.08.1964
O. Banaszuk Beniamin OFM, 15.01.1964 – 02.07.1964
Ks. Urpsza Józef, 19.07.1948 – 27.08.1949
† Ks. Sydry Stefan, 25.08.1947 –19.07.1948
Ks. Dyśkowski Stanisław, 14.06.1945 – 25.08.1947
† Ks. Dobiecki Zdzisław, 14.06.1944 –16.04.1945
Ks. Kowalski Stanisław, 09.05.1941–14.06.1944
Ks. Ruszczak Zygmunt, 02.09.1939 –12.1940
Ks. Wiśniewski Antoni, 30.06.1937 – 02.09.1939
† Ks. Witek Józef Nikodem, 23.06.1936 – 30.06.1937
Ks. Karczmarski Bolesław, 23.02.1936 – 23.06.1936
† Ks. Łubiński Wiktor Paweł, 23.02.1935 – 23.02.1936
Ks. Miętek Maciej, 26.08.2017 – 01.09.2020
Ks. Kowalczyk Jakub, 29.08.2009 – 26.08.2016
Ks. Gaworek Sylwester, 30.06.2000 – 29.08.2009
Ks. Czerwiński Bernard, 20.06.2003 – 01.09.2003
Ks. Rowicki Grzegorz, 18.06.2001– 20.06.2003, organizator nowego ośrodka duszpasterskiego
Ks. Mądry Grzegorz, 27.08.2014 – 26.08.2016
Liczba parafian: 10400
Parafię tarchomińską erygowano prawdopodobnie w I połowie XIII w.

Parafię tarchomińską erygowano prawdopodobnie w I połowie XIII w. W 1223 r. rycerz Krystyn „de Chrosna” przekazał biskupowi pruskiemu Chrystianowi z Oliwy wieś Tarchomin na cele misyjne. W tamtym czasie istniał już kościół (raczej drewniany). Dokładna data powstania parafii nie jest znana, niektórzy wskazują dopiero rok konsekracji obecnej świątyni – 1583. Od XV wieku Tarchomin należy do rodziny Gołyńskich, a od XVI wieku w częściowo dzierżawi go rodzina Wesslów. Z tego okresu pochodzi prawdopodobnie dzisiejszy murowany kościół p.w. Św. Jakuba Apostoła, fundacji Jakuba Gołyńskiego wojewody Mazowieckiego i jego syna Mikołaja proboszcza Tarchomina i kanonika katedralnego Płockiego. Kościół zbudowano na niewielkim sztucznie usypanym wzgórku, aby zabezpieczyć go przed wylewem nieopodal płynącej Wisły. Budowę rozpoczęto w ostatnim dziesięcioleciu XV wieku za życia wojewody, który zmarł w 1500 r. Była to świątynia jednonawowa z węższym i niższym prezbiterium skierowanym na południowy wschód, zbudowana z cegły w stylu nadwiślańskiego gotyku. Konsekrował go w 1583 r. biskup płocki Piotr Dunin Wolski. W początku XVII wieku Tarchomin przejęła rodzina Zaliwskich. W czasie najazdu szwedzkiego kościół został ograbiony i od tej pory niszczał. Okoliczne wsie opustoszały, a właściciele Tarchomina zmieniali się często. W 1694 r. Tarchomin przeszedł na własność Bartłomieja Siekierki, a w początkach XVIII w. zakupiła go rodzina Ossolińskich, którzy w 1720 r. rozpoczęli restaurację i rozbudowę świątyni. Do 1730 r. wybudowano nową zakrystię, skarbiec przy prezbiterium i kruchtę od frontu. Kościół wzmocniono 12 skarpami, otynkowano i pokryto nowym dachem. Uporządkowano cmentarz przykościelny, wzniesiono budynki kostnicy i dzwonnicy, które wbudowano w mur otaczający cmentarz. Zbudowano nowy drewniany chór muzyczny i położono nowe stropy, ołtarz główny z tabernakulum, dwa ołtarze boczne, zaś po 1730 r. nową ambonę, chrzcielnicę z czarnego marmuru i kryptę grobową rodziny Ossolińskich. W 1785 r. ówczesny proboszcz Ks. Franciszek Czajkowski dokładnie opisał parafię; należała do Diecezji Płockiej, Archidiakonatu Pułtuskiego, Dekanatu Radzymińskiego, Województwa Mazowieckiego, ziemi i Powiatu Warszawskiego. W 1787 r. właścicielem został Stanisław Kostka Kochnowski, w 1790 r. Tadeusz Mostkowski, a w 1842 r. tajny radca Paweł Muchanow zaś po jego śmierci majątek przejęła żona Maria. W 1878 r. zainstalowano w kościele siedmiogłosowe organy. W 1881 r. majątek kupił Władysław Kisiel Kiślański, dzięki niemu przeprowadzono gruntowny remont kościoła i budynków parafialnych. W latach 1912-1932 usunięto tynk z elewacji kościoła, oczyszczono cegły, przywracając świątyni pierwotny wygląd. W latach 1933-1935 dokonano remontu stropów. W 1941 r. Niemcy zrabowali dzwony (obecne pochodzą z 1955 r.), a w 1944 r. kościół poniósł straty z powodu działań wojennych: uszkodzony dach i stropy naprawiono w 1945 r. Dopiero w latach 1982-83 dach pokryto miedzianą blachą. Na przełomie 2000/2001, staraniem Ks. Józefa Góreckiego wykonano izolację kościoła, osuszono mury, wykonano odprowadzenie deszczówki, oświetlenie zewnętrzne, położono chodnik z kostki granitowej (zakupionej z rozbiórki ul. Obozowej), usunięto tuje zasłaniające mury i okna. Na parterze nowej plebani w październiku 2001 roku oddano do użytku nową kaplicę, którą poświęcił 11 grudnia Bp Kazimierz Romaniuk. W 2003 roku wymieniono zmurszałą cegłę w świątyni.

Ks. Czajkowski Michał, do 07.06.2014
Ks. Mądry Grzegorz, do 15.06.2002
Ks. Bruliński Leszek, do 28.05.1987
Białołęka: Anecińska, Bramka, Adama Ciołkosza, Ćmielowska (nieparzyste do Światowida), Dołowa, Erazma z Zakroczymia (nieparzyste od 15, parzyste od 14), Kalendarzowa, Łącząca, Romana Maciejewskiego, Majolikowa, Maluchów, Józefa Mehoffera (nieparzyste do Światowida, parzyste do Modlińskiej), Myśliborska (od Kamińskiego), Nowodworska, Odkryta (nieparzyste do 7, parzyste do Ciołkosza), Okienko, Feliksa Pancera, Płudowska, Pomorska, Przemian, gen. Milana Štefánika (nieparzyste do Światowida), Szczerbca, Ścieżka, Światowida (nieparzyste od początku Pancera do Štefánika, parzyste od szkoły do Mehoffera), Świderska (od Ćmielowskiej), Talarowa, Zręby, Żużlowa

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, Warszawa, ul. Mehoffera 2, tel. 22 614 99 25