Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Św. Łucji Dziewicy i Męczennicy, Warszawa-Rembertów
ul. Ignacego Paderewskiego 42
04-450 Warszawa
22 612 88 40
07: 30
18: 00
08: 00
09: 30
11: 00z udziałem dzieci
17: 00
Ks. Zgódka Filip Jan, od 26.08.2021
Ks. Grochowski Zbigniew, od 01.09.2012
† Ks. Łapiński Ryszard Józef, 01.01.1981– 22.06.1995
† Ks. Łapiński Ryszard Józef, 28.06.1974 – 01.01.1981, budowniczy kaplicy i kościoła, organizator parafii
Ks. Kulikowski Mateusz, 26.08.2017 – 26.08.2021
Ks. Krupa Łukasz, 26.08.2012 – 26.08.2017
Ks. Król Łukasz, 28.06.2008 – 26.08.2012
Ks. Powała Fabian, 30.06.2001– 28.06.2008
Ks. Balikowski Jarosław Mariusz, 27.06.1997 – 29.06.2001
† Ks. Janowski Andrzej Ambroży, 22.06.1994 – 22.06.1995
Ks. Śpiewak Zbigniew, 27.06.1992 – 30.06.1994
Ks. Krzemień Jacek Michał, 19.08.1991– 27.06.1992
Ks. Wiktorowicz Arkadiusz, 21.06.1990 –19.08.1991
Ks. Żelazko Zdzisław, 15.06.1989 – 21.06.1990
Ks. Bojanowski Tomasz, 10.06.1987 –15.06.1989
Ks. Pałka Stanisław, 16.06.1986 –10.06.1987
Ks. Czyżyk Krzysztof, 27.01.1986 –15.05.1986
Ks. Florek Stanisław, 11.06.1981–1982
Ks. Szewczak Zbigniew, 28.05.1978 –1979
Ks. Trzaskowski Henryk, 20.05.1978 – 28.09.1978
Ks. Rudzik Zygmunt, 18.11.1976 – 20.05.1978
Ks. Stefaniak Adam, 15.05.1976 –18.11.1976
† Ks. Łapiński Ryszard Józef, 22.06.1995 – 25.12.2008 (†)
Liczba parafian: 6000
Parafię erygował Kard. Stefan Wyszyński 1 stycznia 1981 roku z części parafii MB Zwycięskiej w Warszawie-Rembertowie.

Parafię erygował Kard. Stefan Wyszyński 1 stycznia 1981 roku z części parafii MB Zwycięskiej w Warszawie-Rembertowie. Od 1922 r. Rembertów należał do parafii Świętej Trójcy w Ząbkach, a po 1928 r. do nowej parafii MB Zwycięskiej w Rembertowie. Jeden z jej proboszczów, Ks. Stanisław Skrzeszewski, myślał o stworzeniu nowego ośrodka na Starym Rembertowie, jednak władze ludowe wydały zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych na działce Ks. Ryszarda Łapińskiego. Dopiero w roku 1973, już schorowany i na emeryturze, Ks. Ryszard Łapiński, w wielkiej tajemnicy i za aprobatą Kard. Wyszyńskiego, rozpoczął budowę kaplicy na własnej ziemi (działkę przekazano notarialnie na parafię w 2001 r.). Początkowo był to duży garaż, rozbudowany (do 100 m) i podwyższony w ciągu trzech lat przy pomocy dwóch kuzynów emerytów. Pierwszą Mszę Św. odprawił w kaplicy Ks. Łapiński 15 sierpnia 1974 roku. Władze i milicja w dniu 8 września nakazały kaplicę rozebrać, przywieziono nawet ludzi do tego zadania. Miejscowi wierni gromadzili się bez przerwy w dzień i w noc przez dwa tygodnie, a Kard. Wyszyński wyjeżdżając do Rzymu zapowiedział, że jeśli kaplicę rozbiorą, to opowie o tym całemu światu. 20 grudnia 1974 roku Kard. Wyszyński ustanowił kaplicę publiczną i ustanowił odpusty w dni Św. Łucji i Św. Józefa. 17 stycznia 1975 roku powstał tu ośrodek duszpasterski. Przez kolejne lata dwukrotnie rozbudowano kaplicę, za co oczywiście władze nakładały kary pieniężne. 8 września 1979 roku Ks. Prymas poświęcił kaplicę i trzy dzwony. W roku 1986 nadeszło z dawna oczekiwane pozwolenie na budowę kościoła, wykopy rozpoczęły się 25 marca tego samego roku. 8 września 1987 roku Kard. Józef Glemp wmurował kamień węgielny pochodzący z Grobu Pańskiego i grobu Św. Łucji w Syrakuzach, poświęcony przez Jana Pawła II. Budowę w stanie surowym ukończono w 1991 r. Prace nad wyposażeniem trwały do 14 września 1993 roku, wtedy Bp Kazimierz Romaniuk konsekrował świątynię.

S. Frymarska Katarzyna
S. Kruszewska Beata MC
Rembertów: Aleja gen. Antoniego Chruściela „Montera” (nieparzyste), Aleja Sztandarów, Bombardierów, Buchalteryjna, Budnicza, Czapnicza, Czwartaków, Drogistów, Dziewanowska, Dziewiarska, Jagodna, Jasówka, Jerzego, Kadrowa, Kaletnicza, Kamasznicza, Kanonierska, Kapelusznicza, Kapitańska, Karolówka, Katiuszy, Kordiana, Kramarska, Licealna, Listonoszy, Madziarów, Magenta, Masztalerska, Mokry Ług, Notarialna, Orbity, Pacholęca, Ignacego Paderewskiego, Pancerna, Pastuszków, Pielgrzymów, Pilarzy, Puszkarzy, Rękawicznicza, Roty, Smolarzy, Solferino, Strażacka (od Żołnierskiej), Strycharska, Szafarzy, Władysława Szeflera „Włada”, Szewska, Sztukatorska, Szyszaków, Zawiszaków, Zawodowa, Zdrowotna, Zecerska, Zesłańców Polskich, Zygmuntów, Żołnierska (parzyste od torów)

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek, Warszawa, ul. Roty 9, tel. 22 611 88 70

Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza (Obliczanki), Warszawa, ul. Zawodowa 25, tel. 22 611 99 59