Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Matki Bożej Loretańskiej, Warszawa-Praga
ul. Ratuszowa 5a
03-461 Warszawa
07: 00
08: 00
18: 00
07: 00
08: 30
10: 00
11: 00z udziałem dzieci
12: 30
18: 00
Ks. Strzyż Jan, 17.06.2006 – 01.07.2017
Ks. Sałański Bogdan, 24.06.2004 –17.06.2006
† Ks. Gaszkowski Zbigniew, 22.06.1994 – 24.06.2004
† Ks. Gwiazdowski Stefan, 25.02.1977 – 22.06.1994
† Ks. Niedzielak Stefan, 25.02.1961– 25.02.1977, kurier AK, uczestnik PW, członek WiN, zamordowany przez UB
† Ks. Haze Antoni, 01.08.1941– 25.02.1961
† Ks. Haze Antoni, 01.08.1923 – 01.08.1941
† Ks. Trojanowski Wincenty, 1915 –1918
Ks. Gawroński Jarosław, 28.02.2017 – 27.08.2020
Ks. Malmon Marcin, 01.11.2017 – 01.01.2019
Ks. Malmon Marcin, 26.08.2015 – 28.02.2017
Ks. Chojnacki Kamil Jerzy, 07.12.2008 – 30.08.2015
Ks. Moczulski Tomasz Andrzej, 29.08.2010 – 28.06.2011
Ks. Ziółkowski Robert, 29.08.2009 – 29.08.2010
Ks. Skłucki Jerzy Marcin, 29.06.2007 – 29.08.2009
Ks. Ścisłowski Adam Antoni, 01.07.2007 – 07.12.2008
Ks. Długosz Robert, 29.06.2002 – 01.07.2007
Ks. Kozłowski Marek, 01.07.2005 – 01.07.2007
Ks. Zagórowski Grzegorz, 03.07.2004 – 22.06.2005
Ks. Osiadacz Tomasz, 18.06.2002 – 09.09.2003
Ks. Walicki Dariusz, 30.06.2000 – 29.06.2002
Ks. Węgrzynowicz Ireneusz, 20.06.2000 –18.06.2002
Ks. Tomasik Piotr, 26.06.1998 – 30.06.2000
Ks. Zdanowicz Marek, 28.06.1997 – 30.06.2000
Ks. Cyliński Krzysztof Piotr, 22.06.1994 – 20.06.2000
Ks. Strzyż Jan, 30.06.1993 –18.06.1998
Ks. Kopczyński Tadeusz, 22.06.1993 – 20.06.1997
Ks. Radecki Jerzy, 19.08.1991– 30.06.1993
Ks. Ruciński Jan, 15.06.1989 – 22.06.1993
Ks. Skonieczny Wiesław, 21.06.1990 –19.08.1991
Ks. Laskowski Ryszard, 16.06.1986 – 21.06.1990
Ks. Przegaliński Bogdan, 16.06.1986 –15.06.1989
Ks. Kołodziejski Stanisław, 20.08.1981–16.06.1986
† Ks. Kwiatkowski Jerzy, 1984 –16.06.1986
† Ks. Giertuga Bogusław, 20.06.1980 – 20.10.1983
Ks. Gucik Józef OSJ, 07.08.1981–1983
Ks. Boczek Henryk, 1976 –15.03.1982
Ks. Dąbrowski Ryszard, 15.06.1981– 29.06.1981
Ks. Grabowski Stanisław, 08.06.1974 –15.06.1981
Ks. Słyk Edward, 17.06.1977 – 01.03.1980
† Ks. Kaniewski Paweł Waldemar, 15.05.1976 –17.06.1977
Ks. Kamieniecki Kazimierz, 28.10.1976 –10.06.1977
† Ks. Żmijewski Edward, 15.05.1976 – 28.10.1976
Ks. Nowosielski Wiesław Daniel, 12.08.1970 –15.05.1976
Ks. Zieliński Jan, 10.06.1972 –15.05.1976
Ks. Małecki Andrzej, 22.03.1975 –1976
† Ks. Kuśmierczyk Janusz, 15.12.1973 – 22.03.1975
Ks. Wronka Jan, 30.12.1972 –19.12.1973
Ks. Bagłaj Zdzisław, 10.06.1972 – 28.08.1973
Ks. Skrzypek Ryszard, 26.10.1973 –1973
† Ks. Rogulski Franciszek, 01.06.1963 –16.11.1972
Ks. Wnuk Marian, 10.06.1970 –10.06.1972
† Ks. Wilkowski Kazimierz, 16.06.1964 – 26.02.1972
† Ks. Hałabuda Stanisław, 01.06.1967 –12.08.1970
Ks. Szczypiński Henryk, 01.06.1967 –10.06.1970
† Ks. Król Zdzisław, 13.01.1966 – 01.09.1967
† Ks. Jarosz Leonard, 20.06.1960 – 01.06.1967
Ks. Lewandowski Jan, 13.04.1965 –17.12.1966
Ks. Garstka Edward, 15.06.1964 – 23.12.1964
Ks. Indrzejczyk Roman, 11.06.1963 –16.06.1964
† Ks. Buczyński Jan, 29.08.1959 –15.07.1963
† Ks. Gogacz Stanisław, 07.06.1962 –19.06.1963
Ks. Rokicki Henryk, 10.06.1961– 07.06.1962
† Ks. Kośnik Stefan Franciszek, 30.08.1960 – 24.07.1961
† Ks. Betlejewski Zdzisław OFM, 23.08.1957 – 28.01.1961, kapelan Powstania
Ks. Strękowski Tadeusz, 11.09.1957 – 01.09.1960
† Ks. Jaszczołt Antoni, 05.08.1959 – 30.07.1960
Ks. Wolski Stanisław, 14.11.1953 – 30.09.1959
† Ks. Tworkowski Stanisław, 01.08.1952 – 29.08.1959
† Ks. Broma Franciszek, 08.03.1952 – 08.07.1957
† Ks. Malesa Stanisław, 30.06.1943 – 01.08.1952
† Ks. Bank Bruno Paweł, 11.01.1951– 08.03.1952
Ks. Śmiałek Bolesław, 28.05.1949 –11.01.1951
† Ks. Szmidt Zdzisław, 02.07.1949 –11.11.1949
Ks. Wasilewski Marian, 13.10.1945 – 22.06.1949
† Ks. Broma Franciszek, 01.07.1948 – 28.05.1949
Ks. Mińkowski Marcjan Bogumił, 01.07.1945 – 01.07.1948
Ks. Bogucki Teofil, 02.1945 – 08.1945
Ks. Włodarczyk Franciszek, 29.01.1945 – 06.07.1945
† Ks. Czerwiński Władysław, 07.06.1944 – 29.01.1945
Ks. Bogucki Teofil, 01.08.1941– 07.06.1944
† Ks. Arndt Stefan Paweł, 01.08.1941– 30.06.1943
† Ks. Katuszewski Feliks, 1913 –1914
† Ks. Garncarek Franciszek, 09.1911–1913
Ks. Szałkowski Cezary Robert, 27.08.2014 – 26.08.2017
† Ks. Świeboda Witold, 29.08.2010 – 27.08.2014
† Ks. Gwiazdowski Stefan, 22.06.1994 –15.12.2008 (†)
Ks. Tomasik Piotr, 30.06.2000 – 22.06.2007
Ks. Przybyłowski Eugeniusz, 15.06.1988 – 22.12.1989
Ks. Cholewa Mirosław, 15.06.1985 –12.07.1986
Ks. Starowieyski Marek, 17.06.1977 –1985
† Ks. Król Zdzisław, 01.09.1967 –12.08.1970
† Ks. Haze Antoni, 25.02.1961– 01.06.1968
† Ks. Gogacz Stanisław, 19.06.1963 – 01.06.1964
† Ks. Kośnik Stefan Franciszek, 24.07.1961–18.06.1963
Liczba parafian: 16500
Parafię erygował Bp Stanisław Gall 1 sierpnia 1941 roku dzieląc istniejącą od XIV w. parafię praskiej.

Parafię erygował Bp Stanisław Gall 1 sierpnia 1941 roku dzieląc istniejącą od XIV w. parafię praskiej. Bernardyni przybyli na Pragę w 1617 r. i z fundacji króla Władysława IV rozpoczęli budowę świątyni wraz z klasztorem. Pierwszy kościół drewniany stanął w 1620 r. Natomiast poświęcenie murowanego kościoła w stylu barokowym (z dwiema wieżami) odbyło się w 1642 r. Odrębną budowlą stanowiącą całość architektoniczną jest Domek Loretański wzorowany na słynnym „Domu Maryi” we włoskim Loreto. Fundamenty położono 12 czerwca 1640 roku, głównymi fundatorami byli: Władysław IV Waza, jego małżonka, Cecylia Renata, oraz dwaj bracia królewscy. Domek oddano do użytku wiernych w 1644 r.; otoczony był krużgankami, a od strony zewnętrznej wieńczyły go cztery narożne baszty, charakterystyczne dla polskiej architektury barokowej. Domek Loretański, wystawiony niemałym kosztem, pokryto od zewnątrz marmurowymi rzeźbami, portale wykonano w marmurze dębnickim. Wewnątrz domku ustawiona była łaskami słynąca figura MB Loretańskiej, otoczona wotami i lampami wotywnymi. Król Władysław IV kazał umieścić wizerunek domku w centrum herbu Pragi, tak, aby przygniatał smoka. Nad domkiem, podtrzymywanym przez dwa anioły, znajduje się postać Matki Bożej z Dzieciątkiem; w środku umieszczono herb konsekratora Bp. Działyńskiego-Ogończyk. Odtąd ta część Pragi nazywała się Pragą Biskupią i, podobnie jak cała prawobrzeżna Warszawa, podlegała jurysdykcji biskupów płockich. Figura MB Loretańskiej stała się celem pielgrzymek z całej Polski. Podczas potopu szwedzkiego domek został bezprzykładnie złupiony, odarty z rzeźb i wotów (wywiezione do Szwecji) i już nigdy nie wrócił do pierwotnej świetności. Kościół wraz z klasztorem i Sanktuarium ocalały w czasie rzezi Pragi w dniu 4 listopada 1794 roku: zostały tylko obrabowane z kosztownego wystroju. Jednak podczas fortyfikowania Pragi w 1811 r. Napoleon kazał zburzyć kościół wraz z klasztorem. Bernardyni musieli przenieść się do kościoła Św. Anny w Warszawie i zabrali ze sobą łaskami słynącą figurę MB Loretańskiej, gdzie w osobnej kaplicy znajduje się do dziś. Dzięki nieprzejednanej postawie ludności Pragi i Warszawy zaniechano w ostatniej chwili rozbiórki Domku Loretańskiego i odtąd kaplica zaczęła pełnić zadania jedynego kościoła parafialnego Pragi, w którym osiadł proboszcz spalonego kościoła na Skaryszewie. Umieścił on w Domku Loretańskim piękną gotycką figurę MB Kamionkowskiej. Sanktuarium było zbyt małe do duszpasterstwa parafialnego, toteż w 1853 r. przystąpiono do przebudowy według projektu arch. Alfonsa Kropiwnickiego; wzniesiono wieżę, attykę z chórem oraz dwa narożne wewnętrzne krużganki. Ten sam architekt zaprojektował także stojącą do dziś dzwonnicę, w której zawieszono trzy dzwony. Na przełomie XIX i XX w. kościół ulegał postępującej ruinie, a gdy wybudowano pobliski kościół Św. Floriana, został prawie zapomniany. Pod koniec lat trzydziestych XX w. zawiązało się Stowarzyszenie Miłośników Kościoła Matki Bożej Loretańskiej, które wydatnie przyczyniło się do jego ocalenia.

Ks. Milewski Piotr, do 22.05.1993
Ks. Dzikowski Jacek, do 24.05.1990
Ks. Figauzer Piotr, do 28.05.1988
† Ks. Sudoł Jan Franciszek, do 03.06.1984
Ks. Kowalski Andrzej, do 07.06.1981
† Ks. Kryszewski Jan, do 17.03.1945
Praga-Północ: Aleja Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, Tadeusza Borowskiego, Bertolta Brechta, Wenantego Burdzińskiego, Świętych Cyryla i Metodego (nieprzyste), Karola Darwina, Dąbrowszczaków, Janusza Groszkowskiego, Harnasie, Inżynierska (nieprzyste), Jagiellońska (od Św. Cyryla i Metodego, nieparzyste do 51, parzyste do Stażyńskiego), Kameralna, Karola Linneusza, 11 Listopada (nieparzyste do torów, parzyste do Iżynierskiej), Waleriana Łukasińskiego, Jana Młota, Most Gdański, Namysłowska, Józefa Nusbauma-Hilarowicza, Plac gen. Józefa Hallera, Ratuszowa, Władysława Skoczylasa, Stefana Starzyńskiego, Józefa Szanajcy, Karola Szymanowskiego, Targowa (od Wileńskiej), Wileńska (nieparzyste do Inżynierskiej), Wybrzeże Helskie, Zatylna

Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej, Warszawa, ul. Darwina 4 m. 20

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, Warszawa, ul. Ratuszowa 5, tel. 22 619 43 92

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Warszawa, ul. Ratuszowa 5, tel. 22 518 16 41