Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia Św. Jadwigi, Warszawa-Pelcowizna
ul. Modlińska 4
03-216 Warszawa
18: 00
08: 00
10: 00
12: 00
18: 00
O. Szałaj Kazimierz SVD, od 01.08.2019
O. Hounake Eric Kossi SVD, od 01.08.2017
† Ks. Łukoszczyk Krzysztof SVD, 01.08.2017 – 01.08.2019
Ks. Rowicki Grzegorz, 21.04.2013 –11.03.2016
Ks. Knych Marek Adam, 04.07.2010 – 21.04.2013
Ks. Wasiak Mirosław, 26.06.2009 – 24.06.2010
Ks. Legutko Andrzej, 22.06.1994 – 29.08.2009
Ks. Zoch-Chrabołowski Kazimierz, 19.08.1991– 22.06.1994
† Ks. Janowski Andrzej Ambroży, 03.10.1986 –19.08.1991
Ks. Gorzkowski Zbigniew, 30.05.1973 – 03.10.1986
† Ks. Grygielko Ryszard, 01.07.1970 – 30.05.1973
Ks. Kruszyński Władysław, 15.11.1962 – 01.07.1970
Ks. Włodarczyk Franciszek, 06.07.1945 –15.11.1962
Ks. Mecheda Jan, 30.06.1930 – 06.07.1945
Ks. Kossakowski Marceli, 22.10.1921– 30.06.1930
Ks. Bocheński Wiesław Marian, 11.03.2016 – 01.08.2017
† Ks. Trzepałko Jan, 1920 – 22.10.1921
Ks. Hasior Konrad, 26.08.2012 – 06.09.2016
Ks. Urbańczyk Jan, 19.08.1991– 27.06.1992
Ks. Gorgoń Jan, 15.05.1976 –18.01.1977
Ks. Papierowski Andrzej, 20.05.1975 –15.05.1976
† Ks. Gajdel Sykstus CFD, 08.06.1974 – 20.05.1975
Ks. Andrzejewski Eugeniusz RM, 10.06.1972 – 08.06.1974
Ks. Zieliński Jan, 22.08.1970 –10.06.1972
† Ks. Gastołek Jan, 10.06.1970 –14.07.1970
† Ks. Grygielko Ryszard, 21.06.1969 – 01.07.1970
Ks. Nowosielski Wiesław Daniel, 10.06.1968 – 21.06.1969
† Ks. Kraszewski Tadeusz, 20.06.1967 – 30.12.1967
† Ks. Żółkiewski Henryk, 15.06.1966 – 20.06.1967
Ks. Dubielak Wiesław, 29.09.1965 –15.06.1966
† Ks. Nowak Czesław, 18.11.1964 – 29.09.1965
† Ks. Krupski Stanisław, 16.06.1964 – 09.11.1964
† Ks. Biedrzycki Antoni, 20.05.1939 – 23.02.1945
† Ks. Nagadowski Stanisław, 1938 – 20.05.1939
Ks. Fatek Jan, 1937 –1938
Ks. Strzałkowski Zygmunt, 1936 –1937
Ks. Jakubiec Czesław, 1935 –1936
Ks. Strzałkowski Zygmunt, 1934 –1935
† Ks. Kropiewnicki Józef, 1933 –1934
Ks. Nowak Mirosław, 19.08.1991–1992
Ks. Stanaszek Mariusz Maksymilian, 01.10.2011– 26.08.2012
Ks. Janiszewski Bronisław, 29.08.2009 – 31.07.2010
Ks. Gosik Mariusz Andrzej, 15.09.2008 – 29.08.2009
Ks. Skwarski Dariusz, 18.06.2002 – 27.04.2008
Ks. Walendzik Andrzej, 02.1970 –1972
Liczba parafian: 1400
Parafię erygował Kard. Aleksander Kakowski 22 października 1921 roku z części parafii MB Różańcowej w Warszawie-Bródnie.

Parafię erygował Kard. Aleksander Kakowski 22 października 1921 roku z części parafii MB Różańcowej w Warszawie-Bródnie. Wiosną 1920 r. przybył na Pelcowiznę Kard. Aleksander Kakowski zaproszony przez Księżnę Marię Radziwiłłową. Z tej okazji zgromadziła się liczna rzesza mieszkańców, Ks. Mierzejewski, proboszcz z Nowego Bródna (parafia MB Różańcowej) i duchowieństwo. Mieszkańcy Pelcowizny zwrócili się do Eminencji z prośbą o mianowanie kapłana, który zająłby się budową kościoła. Grunt podarowali: Stanisław i Maria Grędziccy (w 1911 r.) oraz księżna Maria Radziwiłłowa (w 1924 r.). Zadanie to zlecono miejscowemu prefektowi, Ks. Janowi Trzepałko. Zaledwie w sześć miesięcy, postawiono kaplicę-barak (mur pruski) na około 1.500 osób, a następnie zwrócono się do arch. Hugona Kudery z prośbą, aby nadał jej sakralny wygląd. Uroczystości poświęcenia w dniu 17 października 1920 roku przewodniczył Ks. prał. Zygmunt Łubieński. Pierwszym i długoletnim proboszczem był Ks. Marceli Kossakowski. W 1929 r. firma Biernacki zbudowała siedmiogłosowe organy. W latach trzydziestych była już część materiałów i plany nowego kościoła, które niestety spłonęły wraz z plebanią. 5 czerwca 1938 roku Abp Stanisław Gall, Sufragan Warszawski, Asystent Tronu Papieskiego, przeprowadził wizytację kanoniczną. W 1944 r. kościół został zniszczony przez ostrzał, plebania spłonęła wraz z księgami parafialnymi. Jak zapisał ówczesny proboszcz parafii, Ks. Jan Mecheda, z 5.000 mieszkańców Pelcowizny pozostało w 1945 r. zaledwie 500 i to okradzionych, i z trudem wegetujących. Wobec takiego stanu rzeczy wszystkie sprzęty kościelne przewieziono do tymczasowej kaplicy przy ul. Poborzańskiej 33. Mieszkańcy sami utworzyli „Radę Opiekuńczą Kościoła Św. Jadwigi”, która odremontowała kościół. Oni też starali się o kapłana, który odprawiałby Mszę Św. w niedziele. 6 lipca władza metropolitalna, rezydująca wówczas w Milanówku, mianowała Ks. Franciszka Włodarczyka pierwszym powojennym proboszczem. W latach 50-tych parafia zaczęła się rozrastać, kiedy wokół zakładów FSO i Polfa Tarchomin zaczęły powstawać osiedla robotnicze. Dniem szczególnym był 16 października 1966 roku, gdy z Trzebnicy sprowadzono relikwie Św. Jadwigi. 28 czerwca 1968 roku Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy wydało pozwolenie na remont kapitalny kościoła. Z polecenia Kurii pracami budowlanymi zajął się w czerwcu 1969 r. Ks. Ryszard Grygielko; praktycznie nie miał co remontować, więc zaczął budować etapami nową świątynię, co władze zauważyły i 21 lipca 1970 roku wstrzymały roboty. Budowę nowej świątyni według projektu arch. Stanisława Marzyńskiego ukończono w 1971 r., poświęcił ją Kard. Stefan Wyszyński 19 września 1971 roku, w pięćdziesięciolecie istnienia parafii, Ks. Grygielko w 1973 r. przeszedł by budować kościół Św. Zygmunta na Bielanach. Kościół nie był jeszcze konsekrowany. W 1976 r. rozpoczęła się budowa Trasy Toruńskiej i kościół stracił łatwość dostępu. 27 kwietnia 1973 roku parafię odwiedził Kard. Arturo Tabera Araoz CMF, Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego. Świątynia odegrała istotną rolę w czasie tworzenia „Solidarności”: 21 września 1981 roku Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko poświęcił tutaj sztandar „Solidarności” FSO Warszawa. W czasie stanu wojennego, w grudniu 1981 roku, powstał jeden z punktów Prymasowskiego Komitetu Pomocy Uwięzionym.

Białołęka: Druciana, Elektronowa, Huczna, Jana Kowalczyka, Krzyżówki, Łopianowa, Modlińska (nieparzyste do Kanału Żerańskiego, parzyste do 84), Morelowa, Most gen. Stefana Grota-Roweckiego, Płochocińska (nieparzyste do końca Wartkiej, parzyste do 20), Starowiślna, Wartka, Żubowiecka, Praga-Północ: Batalionu Platerówek, Justyny Budzińskiej-Tylickiej, Wojciecha Gersona, Golędzinowska, Instytutowa, Jagiellońska (nieparzyste od 53, parzyste od Stażyńskiego), Aleksandra Kotsisa, Modlińska (nieparzyste do 71, parzyste do 84), Most gen. Stefana Grota-Roweckiego, Rozwojowa, Władysława Szernera, Stanisława Witkiewicza, Wybrzeże Puckie